Các Câu Hỏi Thường Gặp

Ngoài việc tài trợ vốn, FTMO có cung cấp giá trị nào khác cho các nhà giao dịch không?

Chắc chắn rồi! Tất cả chúng tôi tại FTMO đều là những nhà giao dịch và chúng tôi biết nhu cầu của khách hàng dựa trên kinh nghiệm của chính mình. Chúng tôi không ngừng phát triển các tính năng, công cụ, ứng dụng và cả chương trình đào tạo cho các nhà giao dịch của FTMO. Sau đây là một số điểm nổi bật khiến chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi làm được:

  • Ứng dụng thống kê – Ứng dụng thống kê sẽ hiển thị cho bạn các xác suất thống kê về hoạt động của thị trường mà bạn có thể sử dụng để tạo lợi thế cho mình.
  • Ứng dụng cố vấn – Ứng dụng cố vấn là một ứng dụng độc đáo giúp các nhà giao dịch đạt được kết quả tốt hơn thông qua việc tăng cường kỷ luật của họ.
  • Nhật ký giao dịch – Việc lưu trữ kết quả giao dịch không phải là công việc yêu thích của các nhà giao dịch, nhưng với ứng dụng nhật ký giao dịch của FTMO, việc này trở nên hết sức đơn giản.
  • Account MetriX – Account MetriX là một ứng dụng web sáng tạo và độc đáo, nơi bạn có thể theo dõi tiến trình trở thành nhà giao dịch FTMO.
  • Phân tích tài khoản – Khi chúng tôi quyết định tạo dự án này, chúng tôi biết rằng chúng tôi cần phải cung cấp cho các nhà giao dịch của mình một cái nhìn khách quan về kết quả giao dịch của họ.
  • Nhà tâm lý học hiệu suất – Tâm lý của nhà giao dịch thường không được nhắc đến, nhưng nó lại chính là khía cạnh cực kỳ quan trọng của giao dịch. Bởi thế chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý học.
  • Trình mô phỏng vốn chủ sở hữu – Cải thiện quản lý rủi ro của bạn và tính toán xác suất và cơ hội dựa trên hiệu suất giao dịch hiện tại của bạn. Ứng dụng này có sẵn trong phần Account MetriX của bạn.