Các Câu Hỏi Thường Gặp

“Giao dịch theo thị trường thực” là gì?

Giao dịch phải hợp pháp và các nhà giao dịch không được sử dụng các phương thức giao dịch trái ngược với hoạt động của thị trường thực. Tất cả các chiến lược đều được cho phép sử dụng, miễn là chúng không gây cản trở cho việc giao dịch hợp pháp hoặc không lợi dụng các phương thức giao dịch có mục đích gây thiệt hại cho chúng tôi, hoặc không lạm dụng Quy trình đánh giá hay Tài khoản FTMO dưới mọi hình thức, và không vi phạm các hoạt động giao dịch bị cấm.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà giao dịch nên làm quen với cách thức hoạt động của FTMO thông qua bài viết này , cũng như điều khoản 5.4 trong mục các Điều khoản & Điều kiện, để tìm hiểu các hành vi giao dịch bị cấm nêu trên.

Một lần nữa xin lưu ý rằng, tất cả các hoạt động giao dịch qua nền tảng FTMO (Bản dùng thử miễn phí, Quy trình đánh giá, Tài khoản FTMO) chỉ được mô phỏng và chỉ với tiền vốn ảo. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu thu được từ các Tài khoản FTMO để giao dịch trên các tài khoản trực tiếp riêng biệt của chúng tôi. Do đó, chúng tôi mô phỏng các điều kiện của thị trường thực và yêu cầu các khách hàng áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp. Và cuối cùng là bạn phải tuân theo các quy tắc khi giao dịch trên thị trường thực (ví dụ: thông qua một công ty Proprietary Trading).