Các Câu Hỏi Thường Gặp

“Giao dịch theo thị trường thực” là gì?

Điều khoản này được bao gồm trong phần các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi cũng như trong hợp đồng thỏa thuận được ký với các nhà giao dịch FTMO. Giao dịch phải hợp pháp và các nhà giao dịch không được sử dụng các phương thức giao dịch trái ngược với hoạt động của thị trường thực. Tất cả các chiến lược đều được cho phép sử dụng, miễn là chúng không gây cản trở cho việc giao dịch hợp pháp hoặc không lợi dụng các phương thức giao dịch có mục đích gây thiệt hại cho chúng tôi, hoặc không lạm dụng quy trình đánh giá của chúng tôi dưới mọi hình thức.

Chúng tôi khuyến cáo các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ điều khoản 5.4 trong mục các Điều khoản & Điều kiện, cũng như các điều kiện và chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trong bài viết này.