Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bước 2 – Xác minh FTMO

Giai đoạn Xác minh FTMO là bước thứ hai và cũng là cuối cùng trong quy trình đánh giá của chúng tôi. Mục đích của giai đoạn này là để kiểm tra sự bền vững trong các giao dịch của bạn. Chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn có thể giao dịch một cách có hệ thống hoặc một cách chiến lược có lợi nhuận về lâu dài trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc. Giai đoạn Xác minh FTMO có các mục tiêu giao dịch dễ dàng hơn nhiều so với giai đoạn Thử thách FTMO. Trong phần Xác minh FTMO, mục tiêu lợi nhuận giảm một nửa và bạn có 60 ngày để thể hiện tài năng giao dịch của bản thân.

Lưu ý rằng cũng giống như trong Thử thách FTMO, bạn không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ thời hạn 60 ngày. Ngay khi bạn hoàn tất các mục tiêu giao dịch, bạn sẽ trở thành nhà giao dịch FTMO và được chúng tôi cấp vốn mà không cần mất thời gian chờ đợi.

Bạn có thể xem các mục tiêu giao dịch tại đây.

Đơn vị tiền tệ:

Mức độ rủi ro:

Số dư tài khoản:

So Sánh Nhanh
Bước 1 Thử Thách FTMO Thử Thách FTMOBước 2 Xác Minh FTMO Xác Minh FTMOBước 3 Nhà Giao Dịch FTMO Tài khoản FTMO
Thời Gian Giao Dịch30 Ngày+14 Ngày60 NgàyKhông giới hạn

Thời hạn cho phần Thử Thách FTMO là 30 ngày, cho phần Xác Minh FTMO là 60 ngày. Nếu bạn có thể vượt qua các mục tiêu giao dịch sớm hơn thời hạn, bạn sẽ không cần phải đợi cho đến hết những ngày còn lại.

Ví dụ: nếu bạn vượt qua tất cả các mục tiêu giao dịch của Thử Thách FTMO chỉ trong 11 ngày, thì không cần đợi thêm 19 ngày nữa. Chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển bạn đến phần Xác minh FTMO.

Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 10 Ngày10 NgàyX

Để đạt được mục tiêu này, bạn cần phải giao dịch ít nhất 4 ngày (không cần liên tục) và ít nhất một giao dịch phải được thực hiện trong mỗi ngày này.

Ngày giao dịch được định nghĩa là ngày có ít nhất một giao dịch được thực hiện.

Nếu một giao dịch được giữ trong nhiều ngày, thì chỉ ngày mở giao dịch mới được coi là ngày giao dịch.

Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày$500$500$500

Quy tắc này cũng có thể được gọi là “cắt lỗ hàng ngày”. Chúng tôi quy định mức lỗ tối đa hàng ngày là 5% từ số dư tài khoản ban đầu (10% trong trường hợp phiên bản Rủi ro cao). Quy tắc này nói rằng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày theo giờ (mùa hè) Trung Âu (CE(S)T), tổng số lợi nhuận/tổn thất (profit/loss) của tất cả các giao dịch đã đóng và tổng số lợi nhuận/tổn thất tạm thời của các giao dịch đang mở tại thời điểm đó không được vượt quá mức lỗ tối đa hàng ngày đã được quy định. Công thức tính:

Mức lỗ hàng ngày hiện tại = kết quả của các giao dịch đã đóng trong ngày + kết quả tạm thời của các giao dịch mở.

Ví dụ: trong trường hợp của Thử thách FTMO với số dư tài khoản ban đầu là 40000 €, mức lỗ tối đa hàng ngày là 2000 €. Nếu bạn đã bị thua lỗ 1000 € từ các giao dịch đã đóng của mình, trong cùng ngày tài khoản của bạn sẽ không được phép thua thêm 1000 € nữa. Giá trị này được tính cho cả các giao dịch mở cái mà không được phép giảm quá mức –1000 €. Mức lỗ đã bao gồm phí hoa hồng và phí qua đêm.

Ngược lại, nếu bạn kiếm được 2000 € trong ngày, thì ngày hôm đó bạn có thể thua lỗ tối đa 4000 €. Một lần nữa, hãy nhớ rằng Mức lỗ tối đa hàng ngày của bạn cũng được tính bao gồm cả kết quả tạm thời của các giao dịch mở. Ví dụ: nếu trong một ngày, bạn đóng các giao dịch với khoản lỗ –1000 €, sau đó bạn mở thêm một giao dịch mới và bị lỗ tạm thời một khoản –1200 €. Mặc dù kết quả giao dịch cuối ngày của bạn là có lãi, nhưng thật tiếc là bạn đã vi phạm quy tắc về mức lỗ tối đa hàng ngày bởi vì tại thời điểm lỗ tạm thời đó khoản lỗ hàng ngày của bạn đã là –2200 €, có nghĩa là đã vượt quá 2000 € mức lỗ tối đa hàng ngày cho phép.

Xin lưu ý mức lỗ tối đa hàng ngày sẽ được tính lại vào lúc nửa đêm CE(S)T! Giả sử một ngày nào đó bạn có lợi nhuận 600 €. Vào cùng ngày, bạn có một giao dịch mở với khoản lỗ tạm thời là –2500 €. Vào ngày đó, bạn không bị vi phạm mức lỗ tối đa hàng ngày vì khoản lỗ hàng ngày hiện tại là 1900 € (600 € lợi nhuận từ các giao dịch đã đóng và –2500 € tổn thất từ các giao dịch mở). Tuy nhiên, nếu bạn giữ giao dịch mở này với khoản lỗ –2500 € qua nửa đêm, bạn sẽ vi phạm mức lỗ hàng ngày. Bởi vì lợi nhuận ngày hôm trước sẽ không được tính sang ngày hôm sau và khoản lỗ –2500 € đã vượt quá mức lỗ tối đa cho phép là –2000 €. Mức lỗ tối đa hàng ngày cung cấp cho nhà giao dịch đủ để giao dịch và đảm bảo rủi ro hàng ngày được xác định rõ ràng cho nhà đầu tư. Cả nhà giao dịch và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ quy tắc này vì tài khoản sẽ không bị thua lỗ quá mức. Đó cũng là lý do tại sao mức lỗ tối đa hàng ngày có tính đến các khoản lỗ tạm thời của bạn. Xem thêm chi tiết ở bài viết này.

Mức Lỗ Tối Đa $1 000$1 000$1 000

Quy tắc này cũng có thể được gọi là “cắt lỗ tài khoản”. Vốn chủ sở hữu của tài khoản giao dịch không được phép giảm xuống dưới 90% số dư tài khoản ban đầu tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình. Ví dụ đối với Thử thách FTMO với số dư tài khoản 100.000 đô la, thì vốn chủ sở hữu thấp nhất có thể cho phép của tài khoản là 90.000 đô la. Xin nhắc lại một lần nữa, đây là tổng của cả giao dịch đóng và mở (vốn chủ sở hữu tài khoản (Equity), không phải số dư tài khoản (Account balance). Logic của phép tính cũng giống như với Mức lỗ tối đa hàng ngày, sự khác biệt duy nhất là nó không giới hạn trong một ngày mà là toàn bộ thời gian của giai đoạn Thử Thách FTMO. Giới hạn này đã bao gồm phí hoa hồng (commissions) và phí qua đêm (swaps).

10% số dư tài khoản ban đầu cung cấp cho nhà giao dịch đủ điều kiện để chứng minh rằng tài khoản của họ phù hợp với khoản đầu tư. Nó là một vùng đệm giữ cho nhà giao dịch tiếp tục cuộc chơi ngay cả khi có một số thua lỗ ban đầu. Nhà đầu tư cũng có được sự đảm bảo rằng tài khoản của nhà giao dịch không thể giảm xuống dưới 90% (80% trong trường hợp phiên bản Rủi ro cao) giá trị của nó trong bất kỳ trường hợp nào.

Mục Tiêu Lợi Nhuận$1 000$1 000 $500X

Mục tiêu lợi nhuận trong Thử Thách FTMO được đề ra là 10% (20% ở cấp độ Rủi ro cao) của số dư ban đầu và 5% (10% ở cấp độ Rủi ro cao) trong phần Xác Minh FTMO. Mục tiêu lợi nhuận có nghĩa là nhà giao dịch phải đạt được lợi nhuận từ tổng số các giao dịch đã đóng trên tài khoản giao dịch trong vòng 30 ngày trong phần Thử Thách FTMO hoặc trong vòng 60 ngày trong phần Xác Minh FTMO. Ngoài ra, vào cuối thời gian giao dịch, tất cả các giao dịch phải được đóng hoàn toàn.

Ví dụ: Nếu bạn giao dịch với số dư tài khoản 100.000$, mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là 10.000$ cho Thử thách FTMO và sau đó là 5.000$ trong phần Xác Minh FTMO.

Lưu ý rằng, trong trường hợp kết thúc Thử Thách FTMO hoặc Xác Minh FTMO bạn đã hoàn thành tất cả các mục tiêu giao dịch ngoại trừ mục tiêu lợi nhuận. Nếu lợi nhuận cuối cùng của bạn (sau khi tất cả các giao dịch đã được đóng) có giá trị dương, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một Thử Thách FTMO mới miễn phí .

Free RepeatYesYesX

Nếu bạn hoàn thành tất cả các mục tiêu giao dịch ngoại trừ mục tiêu lợi nhuận (bất kể trong giai đoạn Thử thách FTMO hay Xác minh FTMO), và đồng thời số dư tài khoản sau khi tất cả các giao dịch đã được đóng lớn hơn so với số dư ban đầu thì bạn có quyền được thi lại với một Thử thách FTMO mới miễn phí. Ngoài ra, số lần thi lại là không giới hạn nếu bạn đáp ứng được tất cả các điều kiện kể trên.

Phí Có Thể Hoàn Lại€155Miễn phíTiền hoàn lại
Sau khi bạn trở thành nhà giao dịch FTMO, tiền phí sẽ được hoàn lại cho bạn trong lần chia lợi nhuận đầu tiên
Bước 1 Thử Thách FTMOThử Thách FTMO Bước 1 Thử Thách FTMOThử Thách FTMO
Số Dư Tài Khoản $10 000 $25 000 $50 000 $100 000 $200 000
Giai Đoạn Thử Thách FTMO 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày 30 Ngày
Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày $500 $1 250 $2 500 $5 000 $10 000 $1 000 $2 500 $5 000 $10 000
Mức Lỗ Tối Đa $1 000 $2 500 $5 000 $10 000 $20 000 $2 000 $5 000 $10 000 $20 000
FTMO Challenge Profit Target $1 000 $2 500 $5 000 $10 000 $20 000 $2 000 $5 000 $10 000 $20 000
Phí Có Thể Hoàn Lại €155 €250 €345 €540 €1 080 €250 €345 €540 €1 080