Blog

Những sai lầm tồi tệ nhất của backtesting là gì?

Những sai lầm tồi tệ nhất của backtesting là gì?

Backtesting là một phần không thể thiếu trong quá trình tạo chiến lược giao dịch hiệu quả cho mọi nhà ...
Làm cách nào bạn có thể cải thiện các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời của mình?

Làm cách nào bạn có thể cải thiện các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời của mình?

Có phải bạn đang trong quá trình kiểm nghiệm lại hiệu suất giao dịch và muốn các giá trị Cắt ...
FTMO hoạt động như thế nào

FTMO hoạt động như thế nào

Lịch sử thành lập FTMO được bắt đầu vào năm 2015 từ một dự án của một số sinh viên ...
Chánh niệm trong giao dịch

Chánh niệm trong giao dịch

Trong bài viết này, chúng tôi nói về việc phát triển tinh thần chiến thắng và tầm quan trọng của ...
Tự nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

Tự nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

Bạn có biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì không? Câu hỏi này gợi lại một cuộc phỏng ...
Tính nhất quán là nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành công trong giao dịch

Tính nhất quán là nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành công trong giao dịch

Con đường dẫn đến thành công của một nhà giao dịch không hề đơn giản. Nó thường là một con ...
Loading...
Những sai lầm tồi tệ nhất của backtesting là gì?

Những sai lầm tồi tệ nhất của backtesting là gì?

Backtesting là một phần không thể thiếu trong quá trình tạo chiến lược giao dịch hiệu quả cho mọi nhà ...
Làm cách nào bạn có thể cải thiện các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời của mình?

Làm cách nào bạn có thể cải thiện các lệnh Cắt lỗ và Chốt lời của mình?

Có phải bạn đang trong quá trình kiểm nghiệm lại hiệu suất giao dịch và muốn các giá trị Cắt ...
FTMO hoạt động như thế nào

FTMO hoạt động như thế nào

Lịch sử thành lập FTMO được bắt đầu vào năm 2015 từ một dự án của một số sinh viên ...
Chánh niệm trong giao dịch

Chánh niệm trong giao dịch

Trong bài viết này, chúng tôi nói về việc phát triển tinh thần chiến thắng và tầm quan trọng của ...
Tự nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

Tự nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

Bạn có biết điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì không? Câu hỏi này gợi lại một cuộc phỏng ...
Tính nhất quán là nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành công trong giao dịch

Tính nhất quán là nhân tố rất quan trọng dẫn đến thành công trong giao dịch

Con đường dẫn đến thành công của một nhà giao dịch không hề đơn giản. Nó thường là một con ...
Loading...