Các mã giao dịch

Các nhà giao dịch có thể so sánh các chênh lệch giá một cách trực tiếp và tìm hiểu các thông tin chi tiết của từng mã giao dịch

Ticker

forex Forex
indicies Các chỉ số
crypto Tiền mã hóa
commodities Hàng hóa
custom Tùy chỉnh
Giá Bid
Giá Ask
Chênh lệch giá
Phí hoa hồng

Các thông số kỹ thuật của mã giao dịch và giờ giao dịch

Lưu ý: thời gian giao dịch vào cuối tuần của tiền điện tử (Cryptocurrencies) có thể thay đổi ở các nền tảng giao dịch do lịch bảo trì hàng tuần. Xin vui lòng kiểm tra giờ giao dịch của các mã giao dịch trong nền tảng bạn đang sử dụng và tham khảo trang Thông tin cập nhật của chúng tôi để biết thêm thông tin mới nhất về thời gian bảo trì các nền tảng, lịch tạm ngừng hoạt động và các cập nhật khác liên quan đến giao dịch. Lưu ý rằng việc đếm ngược thời gian đóng cửa của các thị trường tiêu chuẩn được liệt kê trong bảng bên dưới không tính đến bất kỳ giờ thị trường được sửa đổi, thời gian bảo trì nền tảng hoặc các thay đổi khác được đề cập trên trang Thông tin cập nhật.