FTMO hoạt động như thế nào - FTMO
thumbnail
Blog

FTMO hoạt động như thế nào

Lịch sử thành lập FTMO được bắt đầu vào năm 2015 từ một dự án của một số sinh viên đại học có mong muốn kiếm tiền bằng nghề giao dịch. Mục tiêu của dự án là tìm kiếm những nhà giao dịch tài năng và cung cấp cho họ các kiến thức, công cụ giao dịch và nói chung là môi trường lý tưởng để biến ước mơ của họ thành hiện thực. Trải qua 8 năm lịch sử, sứ mệnh của FTMO vẫn không thay đổi, đó là cung cấp các dịch vụ chất lượng cho các khách hàng, thúc đẩy họ tiến xa hơn và tạo điều kiện cho họ kiếm tiền từ giao dịch.

Với mục đích này, FTMO đã phát triển một phương pháp để xác định và đào tạo một cách khách quan các nhà giao dịch tài năng trong số những người có cùng sở thích hay quan tâm đến giao dịch. Ngoài ra, phương pháp này không gây ra những rủi ro tổn thất tài chính cho các nhà giao dịch đó. Quá trình xác định và kiểm tra các kỹ năng của các nhà giao dịch bao gồm quyền truy cập vào các chương trình đào tạo trực tuyến và các ứng dụng phân tích cũng như nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch được mô phỏng bằng nhiều công cụ tài chính khác nhau.

Ngoài những điều trên, bản thân công ty FTMO đã thực sự giao dịch trên tài khoản với tiền vốn của chính mình, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ các giao dịch mô phỏng được thực hiện bởi các khách hàng do FTMO tuyển chọn.

 

Mọi thứ hoạt động như thế nào?

Thử thách FTMO

Khởi điểm của toàn bộ quá trình là Thử thách FTMO được nhiều người biết đến hiện nay. Nó là một sản phẩm kỹ thuật số toàn diện bao gồm các tài liệu giáo dục, các ứng dụng giao dịch và phân tích, đặc biệt là một mô phỏng giao dịch thực với các cặp tiền tệ và nhiều công cụ tài chính khác. Tất cả những điều này giúp cho các khách hàng của FTMO có thể trải nghiệm cảm giác giống như một nhà giao dịch thực sự. Với mục đích này, khách hàng có quyền truy cập vào một tài khoản được gọi là tài khoản demo với thông tin về sự phát triển của các thị trường tài chính thực. Mặc dù giao dịch bằng tiền vốn ảo, khách hàng vẫn phải tuân theo các quy tắc và các mục tiêu đã được đặt trước rất minh bạch.

Mục đích chính của giao dịch mô phỏng này là kiểm tra tài năng và các kỹ năng của các khách hàng FTMO khi giao dịch trên các thị trường tài chính. Nếu khách hàng thể hiện được các kỹ năng của mình trong cả Thử thách và Xác minh FTMO, anh ấy có thể đăng ký Tài khoản FTMO và sau đó sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng tài chính thực sự cho giao dịch mô phỏng này (xem thêm trong phần Tài khoản FTMO).

Các quy tắc

Các quy tắc được thiết lập cho giao dịch mô phỏng trong Thử thách FTMO dựa trên các quy tắc thực tế được áp dụng trong giao dịch thị trường tài chính của các công ty đầu tư và cả giao dịch thực trên tài khoản của chính FTMO, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Do đó, việc áp dụng các quy tắc này góp phần giáo dục các khách hàng trong lĩnh vực giao dịch, đồng thời cung cấp cho FTMO các thông số khách quan để lựa chọn các khách hàng có các giao dịch tốt có khả năng tạo ra lợi nhuận. Công ty FTMO sau đó sẽ giám sát và mô phỏng các giao dịch đó trên thị trường tài chính thực nếu thấy chúng thích hợp.

Nếu các nhà giao dịch đáp ứng được tất cả các quy tắc của Thử thách FTMO, họ sẽ tiếp tục với giai đoạn thứ hai của Quy trình đánh giá đó là Xác minh FTMO, cái mà được chúng tôi mô tả ngắn gọn bên dưới.

Thử thách FTMO mang lại lợi ích cho các khách hàng của chúng tôi ngay cả khi họ không đáp ứng được tất cả các quy tắc cũng như không thể tiến xa hơn trong Quy trình đánh giá này. Bởi vì sản phẩm của chúng tôi chủ yếu hướng tới mục tiêu giáo dục khách hàng. Điều này được thực hiện thông qua giao dịch mô phỏng như một phần thực tế của giáo dục và hơn thế nữa bằng cách tạo và cung cấp nhiều video giáo dục độc đáo và các tài liệu khác, ứng dụng phân tích và các kết quả đầu ra về mức độ thành công của giao dịch mô phỏng của khách hàng. Ở giai đoạn sau, bạn sẽ có cơ hội tham gia các buổi học với huấn luyện viên hiệu suất, v.v. Học viện FTMO đã được thành lập nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức cho các khách hàng. Nếu các quy tắc do chúng tôi đặt ra được các khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt thì chắc chắn rằng, chính các hoạt động giao dịch mô phỏng này sẽ đưa họ tiến xa hơn và dạy họ cách giao dịch với các công cụ đầu tư mà không có nguy cơ mất vốn của chính họ hoặc của người khác. Mọi người tham gia Thử thách FTMO sẽ đều nhận được những lợi ích từ trải nghiệm độc đáo này.

Xác minh FTMO

Xác minh FTMO có các quy tắc tương tự với Thử thách FTMO. Sự khác biệt duy nhất là yêu cầu về mục tiêu lợi nhuận là thấp hơn và do đó, nhà giao dịch sẽ chịu ít áp lực hơn.

Mục đích của vòng thi Xác minh FTMO về cơ bản là để xác minh rằng các kết quả đạt được trong vòng thi Thử thách FTMO không phải là sự trùng hợp đơn thuần và khách hàng thực sự có thể giao dịch thành công khi đáp ứng các quy tắc do chúng tôi đặt ra.

Trong trường hợp khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cũng như các quy tắc được đặt ra cho Xác minh FTMO, họ sẽ tiếp tục với phần cuối cùng và có quyền truy cập vào cái gọi là Tài khoản FTMO - xem bên dưới.

Tài khoản FTMO

Ngay cả trong trường hợp Tài khoản FTMO, Nhà giao dịch FTMO chỉ có quyền truy cập vào tài khoản demo được mô phỏng bằng tiền vốn ảo, tức là không có giao dịch bằng tiền thật. Do đó, Nhà giao dịch không bao giờ có quyền truy cập vào "tài khoản trực tiếp" thực hoặc "tài khoản ký quỹ", v.v. Tuy nhiên, Nhà giao dịch FTMO sẽ nhận được phần thưởng tài chính thực sự từ các giao dịch của mình trên Tài khoản FTMO, miễn là giao dịch của anh ta có lãi và có không vi phạm các điều kiện hợp đồng. Số tiền thưởng này phụ thuộc vào sự thành công của các giao dịch được thực hiện thông qua Tài khoản FTMO.

Theo Thỏa thuận tài khoản FTMO, nhà giao dịch FTMO đồng ý rằng công ty FTMO có thể sử dụng các dữ liệu giao dịch của mình để giao dịch trên tài khoản của chính công ty. Do đó, FTMO thực sự có thể thu lợi nhuận từ giao dịch mô phỏng do nhà giao dịch FTMO thực hiện.

Có một điều cần nói thêm rằng nhà giao dịch FTMO luôn nhận được khoản thù lao theo hợp đồng, bất kể FTMO có quyết định sử dụng dữ liệu giao dịch trong giao dịch thực của công ty hay không.

Cơ sở hạ tầng giao dịch của FTMO

Tất cả giao dịch mô phỏng trong FTMO đều diễn ra trên cơ sở hạ tầng của FTMO sử dụng các nền tảng giao dịch MT4, MT5 và cTrader từ các nhà cung cấp bên ngoài. Do đó, FTMO cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm tốt nhất có thể, mô phỏng thực tế giao dịch các công cụ tài chính khác nhau một cách chân thực nhất.

Mặc dù toàn bộ môi trường và giao dịch được mô phỏng, nhưng dữ liệu thực do các nhà cung cấp thanh khoản cung cấp vẫn luôn có sẵn trên nền tảng. Do đó, trong trường hợp giao dịch mô phỏng được thực hiện bởi các nhà giao dịch FTMO, nhà cung cấp thanh khoản chỉ cung cấp dữ liệu về giá của từng công cụ và không bao giờ thực hiện chức năng tiêu chuẩn của họ là nhà tạo lập thị trường, tức là một thực thể cung cấp thanh khoản cho những người tham gia thị trường, vì tất cả giao dịch đều diễn ra trong môi trường mô phỏng trên tài khoản demo. FTMO chỉ sử dụng các dịch vụ này của nhà cung cấp thanh khoản trong trường hợp giao dịch nội bộ trên tài khoản của chính mình, nơi họ đầu tư vốn vào giao dịch thực trên các thị trường tài chính.

Việc thực hiện các giao dịch mô phỏng trong Bản dùng thử miễn phí, Thử thách FTMO, Xác minh và ngay cả sau khi có được Tài khoản FTMO luôn diễn ra trong cùng các điều kiện thực hiện giống nhau, giúp cho các khách hàng luôn có thể truy cập một cách minh bạch. Điều này cũng tương ứng với những nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra các điều kiện giao dịch thực tương đồng nhất có thể.

Không bao giờ có bất kỳ ứng dụng ẩn hay sự can thiệp nào của các điều kiện cụ thể tới các khách hàng cụ thể trên các nền tảng FTMO. Tất cả khách hàng trong phạm vi mỗi nền tảng giao dịch luôn có các điều khoản và điều kiện đồng bộ được đặt ra, bất kể chiến lược giao dịch là gì, có lãi hay không, v.v.

Việc cung cấp các mã giao dịch riêng lẻ, hoa hồng và chênh lệch giá của chúng luôn có sẵn trên các nền tảng giao dịch cũng như trên trang web ftmo.com.

Việc sao chép và thực hiện các giao dịch của FTMO

Như đã đề cập ở trên, FTMO giao dịch bằng tài khoản của chính mình dựa trên các dữ liệu thu được từ các Tài khoản FTMO của các khách hàng. Về vấn đề này, FTMO liên tục theo dõi và phân tích các giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch FTMO trong môi trường demo và sau đó đánh giá (chủ yếu dựa trên việc sử dụng thuật toán nội bộ) xem các giao dịch có thể được thực hiện trên tài khoản của chính FTMO hay không.

Việc thực thi này diễn ra mà không có bất kỳ tác động nào đến khách hàng của FTMO và giao dịch mô phỏng của họ. Nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi giao dịch của FTMO. Nhà giao dịch nhận được phần thưởng từ lợi nhuận mô phỏng của mình trên Tài khoản FTMO ngay cả khi giao dịch của anh ta không được thực hiện trong giao dịch nội bộ của FTMO.

Sự khác biệt giữa các công ty Prop trading hiện đại và truyền thống

Trong những năm gần đây, mô hình giao dịch mà chúng tôi mô tả ở trên thường được gọi là Prop trading hiện đại. Nó được tạo ra như một giải pháp thay thế phù hợp cho các nhà giao dịch (vì nhiều lý do khác nhau) thiếu vốn và không thể hoặc không muốn giao dịch cho các công ty Prop trading truyền thống. Có những khác biệt cơ bản giữa các thế giới này và mỗi mô hình giao dịch có những người ủng hộ và những người phản đối.

Trong trường hợp của các công ty Prop trading hiện đại với FTMO là một ví dụ điển hình thì không có việc vào lệnh và khớp lệnh thực trên tài khoản demo của các khách hàng. Do đó không có tiền thật được tham gia vào quá trình này. Tuy nhiên, các dữ liệu thu được từ các Tài khoản FTMO đôi khi được sử dụng cho các hoạt động giao dịch của FTMO trên tài khoản trực tiếp của chính FTMO với tiền vốn thực. Chính vì thế, các yêu cầu đối với khách hàng ("nhà giao dịch") có phần thấp hơn so với trường hợp của các công ty Prop trading truyền thống.

Mặt khác, các công ty Prop trading truyền thống thường giao dịch trực tiếp trong môi trường thị trường thực bằng tài khoản của chính họ thông qua các nhân viên hoặc những người làm nghề tự do. Công ty ủy thác cho họ nguồn vốn thực, qua đó họ thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính thực thay mặt cho công ty. Các công ty Prop trading truyền thống là có yêu cầu về tiêu chuẩn tương đối cao đối với các nhà giao dịch (kinh nghiệm, tâm lý, v.v.) và ủy thác tiền của họ cho một nhóm nhỏ các nhà giao dịch được chọn.

Để biết thêm chi tiết và so sánh hai thế giới giao dịch này, xin vui lòng xem bài viết của chúng tôi.

Các công ty Prop trading hiện đại riêng lẻ có thể khác nhau khá nhiều về một số khía cạnh hoạt động nhất định của họ. Một ví dụ là việc quản lý dữ liệu thu được từ giao dịch mô phỏng của khách hàng. Trong trường hợp của FTMO, có sự "sao chép" các giao dịch và các hoạt động khác được mô tả ở trên.

Vì công ty FTMO giao dịch với tài khoản của chính mình nên nó cũng sử dụng dữ liệu về các giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch FTMO trong các trường hợp được lựa chọn. Để phát triển hơn nữa hoạt động này và gia tăng doanh thu của mình, Quantlane, một công ty giao dịch định lượng có các hoạt động giao dịch trên một số sàn giao dịch toàn cầu, đã trở thành một phần của tập đoàn FTMO.

Trọng tâm chính của Quantlane là chất lượng xử lý dữ liệu (ví dụ thực hiện phân tích dữ liệu và tạo mô hình lượng tử, bao gồm cả dữ liệu giao dịch mô phỏng) và tạo ra các chiến lược, trên cơ sở đó các nhà giao dịch của Quantlane sẽ giao dịch trên các thị trường tài chính. Bằng cách hợp tác với một công ty Prop trading thực sự như Quantlane, công ty FTMO có thể vừa cải thiện các dịch vụ được cung cấp trong phạm vi nền tảng FTMO, vừa phát triển và thay đổi hơn nữa thế giới Prop trading cổ điển.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về Quantlane và các chủ đề liên quan đến Prop trading hiện đại và cổ điển không? Đừng quên theo dõi chúng tôi trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi sẽ có rất nhiều nội dung thú vị để thảo luận chi tiết hơn về các chủ đề này.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?