Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bản dùng thử miễn phí là như thế nào?

Chúng tôi cung cấp tài khoản Dùng thử miễn phí, đây là phiên bản rút gọn của Thử thách FTMO. Mục đích của Bản dùng thử miễn phí là cho phép các khách hàng mới của chúng tôi biết được cách thức hoạt động và đồng thời đánh giá kỹ năng giao dịch của họ để xem liệu họ có những yếu tố cần thiết để vượt qua Thử thách FTMO và Xác minh hay không. Nếu bạn có thể liên tục vượt qua Bản dùng thử miễn phí của chúng tôi thì bạn cũng có nhiều cơ hội thành công trong phiên bản Thử thách FTMO đầy đủ. Điều này sẽ khuyến khích bạn bắt đầu hành trình trở thành một trong những Nhà giao dịch FTMO của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bản dùng thử miễn phí không giúp cho bạn đáp ứng được các điều kiện để được tài trợ vốn bởi chúng tôi. Mặc dù bạn có kết quả tốt trong bản dùng thử miễn phí, bạn vẫn cần phải trải qua toàn bộ Quy trình đánh giá để trở thành một trong những Nhà giao dịch FTMO của chúng tôi.

Bản dùng thử miễn phí của chúng tôi là cực kỳ phổ biến và chúng tôi có hàng nghìn tài khoản được đăng ký sử dụng mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu rất cao này, mỗi nhà giao dịch chỉ được phép có một tài khoản Dùng thử miễn phí hoạt động tại một thời điểm nhất định.

Xin lưu ý rằng với bản dùng thử miễn phí, bạn có thể sử dụng hầu hết các ứng dụng độc đáo của chúng tôi, chẳng hạn như Ứng dụng thống kê, Ứng dụng cố vấn, Ứng dụng Account MetriX, Nhật ký giao dịch và phiên bản rút gọn của Ứng dụng phân tích tài khoản.