Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bản dùng thử miễn phí là như thế nào?

Bản dùng thử miễn phí của chúng tôi là phiên bản rút gọn của Thử thách FTMO để bạn có thể làm quen với việc giao dịch với FTMO. Các bản dùng thử miễn phí chỉ phục vụ các nhà giao dịch mới cho việc thực hành các kỹ năng giao dịch để đánh giá liệu họ có tuân theo các quy tắc giao dịch của chúng tôi hay không. Nếu bạn thành công trong bản dùng thử miễn phí, khả năng cao là bạn cũng sẽ thành công trong phần Thử thách FTMO phiên bản đầy đủ. Điều này sẽ khuyến khích bạn bắt đầu hành trình trở thành một trong những nhà giao dịch được FTMO tài trợ vốn.

Xin lưu ý rằng bản dùng thử miễn phí không giúp cho bạn đáp ứng được các điều kiện để được tài trợ vốn bởi chúng tôi. Mặc dù bạn có kết quả tốt trong bản dùng thử miễn phí, bạn vẫn cần phải trải qua toàn bộ quá trình đánh giá để được tài trợ bởi FTMO.

Bản dùng thử miễn phí của chúng tôi rất phổ biến và hiện tại FTMO có hàng nghìn tài khoản được sử dụng mỗi ngày. Để quản lý và đáp ứng nhu cầu của lượng tài khoản này, hệ thống của chúng tôi đã được hoàn toàn tự động hóa và đó là lý do tại sao cấu hình của bản dùng thử miễn phí bị giới hạn. Khi bạn đăng ký Thử thách FTMO sẽ nhận được tài khoản với cấu hình đầy đủ.

Xin lưu ý rằng với bản dùng thử miễn phí, bạn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng độc đáo của chúng tôi, chẳng hạn như Ứng dụng thống kê, Ứng dụng cố vấn, Ứng dụng Account MetriX, Nhật ký giao dịch và phiên bản rút gọn của Ứng dụng phân tích tài khoản.