Các Câu Hỏi Thường Gặp

FTMO là gì?

FTMO là dự án tìm kiếm những khách hàng có nhiều kinh nghiệm giao dịch. Để xác định xem các khách hàng có tất cả những phẩm chất mà chúng tôi tìm kiếm hay không, chúng tôi đã phát triển một Quy trình đánh giá bao gồm 2 bước, đó là các giai đoạn Thử thách FTMO và Xác minh. Sau khi vượt qua thành công Quy trình đánh giá của chúng tôi, các khách hàng sẽ được cấp quyền truy cập vào các Tài khoản FTMO và họ sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng lên tới 90% lợi nhuận được tạo ra từ các Tài khoản FTMO đó.

Trên con đường dẫn tới thành công đầy thách thức này, các khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi các ứng dụng giáo dục, các phân tích tài khoản và thậm chí các huấn luyện viên hiệu suất (Performance coach) của chúng tôi.