Các Câu Hỏi Thường Gặp

FTMO là gì?

FTMO là một dự án tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Để đảm bảo các nhà giao dịch có tất cả các phẩm chất chúng tôi tìm kiếm, FTMO đã phát triển một hệ thống đánh giá được chia làm hai vòng thi: vòng thứ nhất có tên là Thử Thách FTMO (FTMO Challenge) và vòng thứ hai có tên là Xác Minh FTMO (FTMO Verification). Trên con đường dẫn tới thành công đầy thách thức này, các nhà giao dịch sẽ được hỗ trợ bởi các ứng dụng giáo dục, các phân tích tài khoản và thậm chí các huấn luyện viên hiệu suất (Performance coach) của chúng tôi. Sau khi vượt qua thành công hai vòng thi, các ứng viên sẽ chính thức trở thành những nhà giao dịch của FTMO và mỗi người sẽ nhận được số vốn tài trợ lên tới 400.000 USD (bốn trăm nghìn đô la Mỹ). Số vốn này có thể được gia tăng dựa trên Kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Với tư cách là một nhà giao dịch của FTMO, bạn sẽ được chia tới 90% khoản lợi nhuận bạn kiếm được, 10% còn lại sẽ thuộc về FTMO. Công ty chúng tôi sẽ chịu những khoản thua lỗ (nếu có) từ các giao dịch của bạn. Thông tin chi tiết về việc phân chia lợi nhuận giữa FTMO và nhà giao dịch có thể xem thêm tại đây.