Frequently Asked Questions

Tôi sẽ làm việc với tài khoản có quy mô vốn như thế nào?

Nhà giao dịch FTMO sẽ có số vốn tương tự như trong các vòng Thử thách FTMO và Xác Minh.

Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, sau khi trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản demo với số vốn ảo. Tài khoản FTMO được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp của công ty FTMO bằng tiền vốn thực. Đó là nơi chúng ta tạo ra lợi nhuận thực sự. Bạn sẽ được hưởng tới 90% lợi nhuận tạo ra từ Tài khoản FTMO này.

Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, sau khi khách hàng trở thành một Nhà giao dịch FTMO, người này sẽ được cung cấp một tài khoản demo với số vốn ảo. Các khách hàng sẽ được hưởng tới 90% của các kết quả được tạo ra từ Tài khoản FTMO này.

Chúng tôi không có các tùy chọn nâng cấp, vì vậy bạn cần chọn số vốn cho tài khoản phù hợp ngay từ khi bắt đầu Thử thách FTMO của mình.

Chúng tôi không có các tùy chọn nâng cấp. Do đó ngay từ đầu khi thiết lập cấu hình cho Thử thách FTMO, bạn cần phải chọn số vốn phù hợp cho tài khoản của mình. Tuy nhiên, bạn có thể tham gia thêm một Thử thách FTMO mới và sau khi vượt qua Quy trình đánh giá thành công, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một Tài khoản FTMO khác. Xin lưu ý rằng, mức phân bổ vốn tối đa của chúng tôi cho các Tài khoản FTMO là 400.000 USD cho mỗi nhà giao dịch hoặc mỗi chiến lược.

Nếu bạn thành công và bền vững về lâu dài, số dư Tài khoản FTMO của bạn có thể được tăng lên theo kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Việc nâng cấp vốn chỉ có thể được thực hiện trong quá trình xử lý việc phân chia lợi nhuận. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí và điều kiện để được nâng cấp vốn, bạn sẽ có quyền thực hiện yêu cầu nâng cấp vốn cho Tài khoản FTMO của mình một cách trực tiếp trong “Khu vực khách hàng”. Sau khi yêu cầu này được chúng tôi kiểm tra và xử lý thành công, bạn sẽ nhận được một Tài khoản FTMO với số vốn được nâng cấp cho kỳ giao dịch kế tiếp.