Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi sẽ giao dịch với số vốn như thế nào?

Nhà giao dịch FTMO sẽ có số vốn tương tự như trong các vòng Thử thách FTMO và Xác Minh FTMO.

Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, sau khi trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản demo với số vốn ảo. Tài khoản FTMO được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp của công ty FTMO bằng tiền vốn thực. Đó là nơi chúng ta tạo ra lợi nhuận thực sự. Bạn sẽ được hưởng tới 90% lợi nhuận tạo ra từ Tài khoản FTMO này. Giải pháp này dễ dàng hơn về mặt hành chính và cho phép công ty chúng tôi chủ động quản lý rủi ro trong một số thị trường nhất định.

Chúng tôi không có các tùy chọn nâng cấp, vì vậy bạn cần chọn số vốn cho tài khoản phù hợp ngay từ khi bắt đầu Thử thách FTMO của mình.

Nếu bạn thành công và ổn định về lâu dài, số vốn có thể được tăng lên theo kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi. Việc nâng cấp vốn chỉ có thể được thực hiện trong quá trình xử lý việc phân chia lợi nhuận. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí và điều kiện để được nâng cấp vốn, bạn sẽ có quyền thực hiện yêu cầu nâng cấp vốn cho Tài khoản FTMO của mình một cách trực tiếp trong “Khu vực khách hàng”. Sau khi yêu cầu này được chúng tôi kiểm tra và xử lý thành công, bạn sẽ nhận được một Tài khoản FTMO với số vốn được nâng cấp cho kỳ giao dịch kế tiếp.