Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có bị đánh thuế thu nhập không?

Sau khi chúng ta ký kết hợp đồng, bạn sẽ nhận được tới 90% lợi nhuận đạt được từ Tài khoản FTMO. Bạn sẽ phải tự chi trả các khoản thuế, theo luật và quy định về thuế ở quốc gia bạn đang sống.