Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tài khoản FTMO Swing phù hợp với những ai?

Tài khoản FTMO Swing không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc giao dịch vào thời điểm phát hành các tin tức, sự kiện quan trọng hoặc nắm giữ các giao dịch mở qua đêm và vào cuối tuần (khoảng thời gian nghỉ của thị trường kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ). Đó là lý do tại sao loại tài khoản này phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn (swing traders), những người cần giữ các lệnh giao dịch mở trong thời gian dài hơn, giúp họ có đủ thời gian để phát triển các giao dịch của mình. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những nhà giao dịch phân tích cơ bản, những người kỳ vọng rằng tâm lý thị trường sẽ kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc những nhà giao dịch kỹ thuật, những người phân tích khung thời gian cao hơn (từ H1 trở lên). Vui lòng lưu ý tới các Hành vi giao dịch bị cấm đã được quy định trong phần các Điều khoản & Điều kiện (mục 5.4) và các hoạt động giống như cờ bạc đã được mô tả trong bài viết này.

Tài khoản FTMO Swing không có bất kỳ hạn chế nào đối với giao dịch khi có tin tức được công bố và giữ giao dịch qua đêm (thị trường đóng cửa trên 2 giờ) và vào cuối tuần. Đó là lý do tại sao loại tài khoản này phù hợp với những nhà giao dịch swing cần giữ vị thế trong thời gian dài hơn, giúp họ có đủ thời gian để giao dịch phát triển. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những nhà giao dịch cơ bản kỳ vọng tâm lý thị trường sẽ kéo dài vài ngày/tuần hoặc các nhà giao dịch kỹ thuật phân tích các khung thời gian cao hơn (H1 trở lên).

Làm thế nào để có được loại tài khoản Swing?

Bạn có thể đặt một FTMO Challenge hoàn toàn mới và chọn loại tài khoản Swing khi bạn cài đặt cấu hình tài khoản của mình.

Trong quá trình đặt mua và định cấu hình cho Thử thách FTMO, bạn có thể chọn Swing làm loại tài khoản của mình. Bạn cũng có thể chuyển đổi loại tài khoản của mình sau khi bắt đầu Thử thách FTMO.

Tôi hiện tại đã là một Nhà giao dịch FTMO. Tôi có thể chuyển Tài khoản FTMO của mình sang Tài khoản FTMO Swing được không?

Đương nhiên rồi. Bạn có thể chuyển đổi Tài khoản FTMO hiện tại của bạn sang Tài khoản FTMO Swing trước mỗi chu kỳ giao dịch mới (Thời gian tham chiếu). Nói cách khác, bạn có thể chuyển đổi loại tài khoản sang Swing sau mỗi lần Phân chia lợi nhuận hoặc sau khi ký Hợp đồng Tài khoản FTMO và trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Tài khoản FTMO ban đầu.

Tôi hiện đang giao dịch trong giai đoạn Thử thách FTMO hoặc Xác minh. Tôi có thể chuyển sang loại tài khoản Swing không?

Có, bạn hoàn toàn có thể. Tuy nhiên bạn chỉ có thể làm việc này sau khi chu kỳ giao dịch hiện tại của mình kết thúc. Điều này có nghĩa là việc chuyển đổi này không áp dụng đối với các tài khoản đã bắt đầu chu kỳ giao dịch. Để thay đổi loại tài khoản, hãy nhấp vào nút “Sửa đổi” trong ứng dụng Account MetriX của bạn.