Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tài khoản FTMO Swing phù hợp với những ai?

Tài khoản FTMO Swing mới không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc giao dịch vào thời điểm phát hành các tin tức, sự kiện quan trọng hoặc nắm giữ các giao dịch mở qua đêm và vào cuối tuần (khoảng thời gian nghỉ của thị trường kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ). Đó là lý do tại sao loại tài khoản này phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn (swing traders), những người cần giữ các lệnh giao dịch mở trong thời gian dài hơn, cho họ đủ thời gian để phát triển. Trong hầu hết các trường hợp, đây là những nhà giao dịch phân tích cơ bản mong đợi rằng cảm tính thị trường sẽ kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc những nhà giao dịch kỹ thuật, những người phân tích khung thời gian cao hơn (từ H1 trở lên).

Làm thế nào để có được loại tài khoản Swing mới?

Bạn có thể đặt một FTMO Challenge hoàn toàn mới và chọn loại tài khoản Swing khi bạn cài đặt cấu hình tài khoản của mình.

 

Tôi hiện tại đã là nhà giao dịch FTMO. Tôi có thể chuyển Tài khoản FTMO của mình sang Tài khoản FTMO Swing không?

Đương nhiên, bạn có thể. Chúng tôi có thể chuyển đổi Tài khoản FTMO hiện tại của bạn sang Tài khoản FTMO Swing trước mỗi chu kỳ giao dịch mới (Giai đoạn tham chiếu). Nói cách khác, bạn có thể yêu cầu chuyển đổi sang loại tài khoản Swing sau mỗi lần Phân chia lợi nhuận hoặc sau khi ký Thỏa thuận tài khoản FTMO và trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Tài khoản FTMO ban đầu.

 

Tôi hiện đang giao dịch trong giai đoạn Thử thách FTMO hoặc Xác minh FTMO. Tôi có thể chuyển sang loại tài khoản Swing không?

Có, bạn có thể. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể xử lý yêu cầu chuyển đổi này khi bạn kết thúc chu kỳ giao dịch hiện tại của mình. Điều này có nghĩa là việc chuyển đổi này không áp dụng đối với các tài khoản đã bắt đầu chu kỳ giao dịch. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để yêu cầu chuyển đổi từ loại tài khoản thông thường sang loại tài khoản Swing.