Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể sửa đổi tài khoản hiện tại của mình không?

Chắc chắn là có thể, hệ thống của chúng tôi cung cấp một tính năng linh hoạt cho phép bạn sửa đổi tài khoản hiện tại của mình. Điều này bao gồm khả năng dễ dàng chuyển đổi giữa các loại tài khoản (Normal/Swing) và nền tảng giao dịch. Tất cả đều được hỗ trợ thuận tiện thông qua giao diện dễ sử dụng của chúng tôi. Để thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chỉ cần nhấp vào nút ‘Sửa đổi tài khoản – Modify Account’ trong ứng dụng MetriX. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập ngay lập tức để tùy chỉnh tài khoản theo sở thích của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là chức năng sửa đổi này vẫn khả dụng cho đến khi giao dịch đầu tiên được thực hiện trên mỗi tài khoản giao dịch cụ thể.