Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi đã thanh toán cho Thử thách FTMO của mình, khi nào tôi sẽ nhận được tài khoản?

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý tài khoản Thử thách FTMO của bạn ngay sau khi chúng tôi nhận được thanh toán. Thông thường, không mất quá vài giờ đồng hồ để chúng tôi xử lý tài khoản Thử thách FTMO cho bạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể mất tới 24 giờ để hoàn tất việc này.

Bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập Thử thách FTMO qua email, vì vậy xin vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn, bao gồm cả các thư mục spam/ thư rác. Bạn cũng có thể trực tiếp truy cập thông tin đăng nhập từ khu vực dành cho khách hàng.

Khi tài khoản giao dịch được tạo thành công, bạn sẽ nhận được thông báo về Thử thách FTMO qua email và thông tin đăng nhập vào nền tảng giao dịch có thể được tìm thấy trực tiếp trong Khu vực khách hàng của bạn. Xin vui lòng theo dõi hộp thư của bạn, bao gồm cả thư mục thư rác.

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không ủy quyền cho bất kỳ ai ngoài chính bạn truy cập vào tài khoản. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị người khác truy cập.