Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi đã thanh toán cho Thử thách FTMO của mình, khi nào tôi sẽ nhận được tài khoản?

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý tài khoản Thử thách FTMO của bạn ngay sau khi chúng tôi nhận được thanh toán. Nếu chúng tôi nhận được thanh toán của bạn trong giờ làm việc, chúng tôi sẽ xử lý tài khoản Thử thách FTMO của bạn chỉ trong vòng vài giờ. Nếu chúng tôi nhận được khoản thanh toán của bạn trong đêm (Giờ Trung Âu) hoặc cuối tuần, chúng tôi sẽ xử lý tài khoản Thử thách FTMO của bạn vào sáng hôm sau theo giờ làm việc của công ty hoặc vào thứ Hai – trong trường hợp bạn thanh toán vào cuối tuần. Bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập Thử thách FTMO qua email, vì vậy xin vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn, bao gồm cả các thư mục spam/ thư rác. Bạn cũng có thể trực tiếp truy cập thông tin đăng nhập từ khu vực dành cho khách hàng.