Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có cần phải đóng các giao dịch của mình qua đêm không?

Trong các vòng Thử Thách FTMO hoặc Xác Minh FTMO, bạn có thể giữ các giao dịch của mình mở qua đêm và cả cuối tuần. Tuy nhiên, khi bạn trở thành nhà giao dịch FTMO (FTMO Trader) và sở hữu Tài khoản FTMO (FTMO Account), chúng tôi yêu cầu bạn phải đóng các giao dịch của mình ngay trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần hoặc thời gian nghỉ của thị trường (market rollover) kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cụ thể, các nhà giao dịch FTMO sở hữu các loại tài khoản kể trên phải tuân theo thời gian đóng/mở cửa của thị trường. Ví dụ: trong trường hợp thời gian luân chuyển thị trường của bất kỳ công cụ giao dịch nào kéo dài không quá hai giờ đồng hồ, bạn được phép giữ các giao dịch của mình mở. Hay nói cách khác bạn không cần phải đóng các giao dịch của mình trong trường hợp này. Mỗi loại tài sản và các mã giao dịch tương ứng của nó có thể có những giờ giao dịch khác nhau cần phải được tuân thủ.

Thời gian thị trường tiêu chuẩn được hiển thị trên các nền tảng giao dịch và tại trang Các mã giao dịch của chúng tôi. Tuy nhiên, các giờ giao dịch có thể thường xuyên thay đổi do tác động của các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện khác. Tất cả những thay đổi về giờ thị trường tiêu chuẩn đều được công bố trong phần Các cập nhật và chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang này thường xuyên.

Trong nền tảng giao dịch MetaTrader, khi bạn mở bảng hiển thị các thông số giá trị của các công cụ giao dịch Market Watch (Ctrl + M), hãy nhấp chuột phải vào mã giao dịch bạn quan tâm và chọn ‘Specification’. Trong cửa sổ đối thoại, cuộn xuống và bạn có thể thấy ‘Trade hours’ của mã giao dịch đó. Chúng là các giờ thị trường tiêu chuẩn được sử dụng cho hầu hết các ngày (trừ khi có những thay đổi khác được nêu cụ thể trong phần Các cập nhật).

Trong nền tảng cTrader, mở Market – nhấp chuột phải vào mã giao dịch bạn quan tâm và chọn ‘Market Symbol’. Giờ giao dịch sẽ hiển thị trong cùng một cửa sổ đối thoại.

Trong nền tảng DXtrade, bạn chỉ cần truy cập “Watchlist”, nhấp chuột phải vào bất kỳ công cụ nào và chọn tùy chọn “Instrument Info” để xem Thời gian giao dịch của công cụ đó được tính theo giờ địa phương của bạn.

Nếu bạn giao dịch các loại tiền điện tử, một số giao dịch có thể được thực hiện trong những giờ cụ thể vào cuối tuần.

Ngoài ra, những hạn chế này không áp dụng đối với các nhà giao dịch FTMO đang sở hữu loại tài khoản FTMO Account Swing. Không giống như Tài khoản FTMO (FTMO Account), FTMO Account Swing không có các giới hạn đối với việc giao dịch theo các tin tức bị hạn chế, cũng như giữ các giao dịch vào cuối tuần.