Frequently Asked Questions

Musím zavírat pozice přes noc?

V rámci FTMO Challenge nebo Verifikace to není nutné. V těchto fázích můžete mít pozice otevřené i přes noc a přes víkend.

Jakmile se však stanete FTMO Traderem a dostanete FTMO Account, vyžadujeme, abyste své pozice uzavřeli těsně před uzavřením trhů na víkend nebo pokud je rollover (přestávka na trhu) delší než 2 hodiny. Naši FTMO Tradeři, kteří mají FTMO Account, musí respektovat časové rozvržení trhu. Pokud dojde k nočnímu rolloveru do dvou hodin na jakémkoli instrumentu, je povoleno ponechat své pozice otevřené; tj. nemusíte uzavírat své obchody jen kvůli tomuto nočnímu rolloveru. Každá třída aktiv a její příslušné instrumenty mohou mít jiné obchodní hodiny, které je třeba dodržovat.

Na standardní tržní hodiny se můžete podívat přímo v obchodních platformách a na našich stránkách Symboly, nicméně obchodní hodiny se běžně mění v závislosti na významných svátcích nebo jiných událostech. Všechny změny standardních tržních hodin jsou oznamovány v sekci Změny v obchodování a doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat.

V MetaTraderu po otevření nástroje Market Watch (Ctrl+M) klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj, který vás zajímá, a vyberte možnost „Specifikace“. V dialogovém okně sjeďte dolů a uvidíte obchodní hodiny daného instrumentu. Jedná se o standardní tržní hodiny platné většinu dní (pokud není ve Změnách v obchodování uvedeno jinak).

V platformě cTrader otevřete Markets – klikněte pravým tlačítkem myši na instrument dle libosti a zvolte „Market Symbol“. Ve stejném dialogovém okně se zobrazí obchodní hodiny.

V platformě DXtrade můžete jednoduše přejít do svého „Watchlistu“, kliknout pravým tlačítkem myši na libovolný instrument a vybrat možnost „Instrument Info“ pro zobrazení obchodních hodin ve vašem lokálním čase.

Pokud obchodujete s kryptoměnami, s některými lze obchodovat i během určitých hodin o víkendu.

Výše uvedená omezení se nevztahují na FTMO Tradery, kteří mají typ účtu FTMO Account Swing. Na rozdíl od FTMO Accountu nemá FTMO Account Swing omezení pro obchodování zpráv ani pro držení obchodů přes víkend.