FAQ

FTMO Trader

Když jste náš FTMO Trader s přístupem k FTMO Accountu, už vás známe a věříme obchodním dovednostem a schopnostem, které jsme viděli v Ověřovacím Procesu. Proto vám chceme poskytnout nejlepší obchodní podmínky, jaké si dokážete představit. Abychom se ujistili, že se nestresujete kvůli obchodním pravidlům, zcela jsme odstranili pravidlo požadovaného zisku. To vám poskytne dostatečnou svobodu v obchodování. Odstranili jsme také pravidlo minimálního počtu obchodních dnů, takže vyžadujeme pouze dodržování pravidel ztrát (maximální denní ztráta a maximální ztráta), což jsou nejdůležitější pravidla, která nás zajímají. Jelikož už známe vaše silné stránky z FTMO Challenge a Verifikace, jsme přesvědčeni, že budete ziskově obchodovat po mnoho dalších měsíců.

FTMO Account je připojen k reálnému obchodnímu účtu naší Prop Trading firmy s reálným kapitálem.

Níže jsou uvedeny
obchodní pravidla FTMO Account:

Risk:
Maximální alokace $400,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$20,000
Maximální ztráta$40,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $200,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$10,000
Maximální ztráta$20,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $100,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$5,000
Maximální ztráta$10,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $50,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$2,500
Maximální ztráta$5,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $25,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$1,250
Maximální ztráta$2,500
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $10,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$500
Maximální ztráta$1,000
Rozdělení zisku Až 90 %