FAQ

Krok 3 – FTMO Trader

Když se stanete FTMO Traderem, už víme, že můžeme důvěřovat vašim obchodním dovednostem a schopnostem, a proto vám poskytneme nejlepší obchodní podmínky v oboru. Abychom se ujistili, že se nebudete stresovat kvůli obchodním pravidlům, zcela jsme odstranili pravidlo požadovaného zisku. To vám poskytne dostatečnou svobodu v obchodování. Jediná Pravidla obchodování, která musíte dodržovat, jsou pravidla ztrát (maximální denní ztráta a maximální ztráta), což jsou nejdůležitější pravidla, která nás zajímají, protože se jedná o základní principy obchodování a my můžeme použít údaje o vašich simulovaných obchodech k provádění našich vlastních obchodů na reálných finančních trzích

Níže jsou uvedena
Pravidla obchodování FTMO Account:

Risk:
Maximální alokace $400,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$20,000
Maximální ztráta$40,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $200,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$10,000
Maximální ztráta$20,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $100,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$5,000
Maximální ztráta$10,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $50,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$2,500
Maximální ztráta$5,000
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $25,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$1,250
Maximální ztráta$2,500
Rozdělení zisku Až 90 %
Základní kapitál $10,000
Minimum obchodních dní
Maximální denní ztráta$500
Maximální ztráta$1,000
Rozdělení zisku Až 90 %