FAQ

Jak technicky funguje správa FTMO Accountu?

Poté, co se klient stane FTMO Traderem, bude mu poskytnut demo účet s fiktivním kapitálem.

FTMO Account je účet s fiktivními prostředky, ale se skutečnými tržními kotacemi od poskytovatelů likvidity. Upozorňujeme, že pro účely FTMO Accountu neposkytují poskytovatelé likvidity nám ani FTMO Traderům žádné skutečné peníze (likviditu), pouze tržní kotace. Naši klienti proto nikdy ve skutečnosti neprovádějí žádné obchody na reálných trzích.

V samostatném procesu FTMO obchoduje také na vlastním účtu (mimo platformu FTMO) s reálnými finančními prostředky. Při provádění vlastních obchodů může FTMO využívat také obchodní údaje získané z FTMO Accountů svých klientů. Společnost FTMO průběžně sleduje a analyzuje obchody provedené FTMO Tradery v demo prostředí a následně vyhodnocuje, zda budou obchody provedeny na vlastní účet FTMO. Toto provádění probíhá bez jakéhokoli dopadu na klienty FTMO a jejich simulované obchodování. Tyto dva procesy jsou oddělené a FTMO Trader není v žádném případě ovlivněn obchodováním FTMO.