Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quản lý tài khoản nhìn từ khía cạnh kỹ thuật như thế nào?

Sau khi trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản demo với tiền vốn ảo.

Tài khoản FTMO là tài khoản được mô phỏng đầy đủ với các báo giá thị trường thực từ các nhà cung cấp thanh khoản. Chúng tôi có quyền sao chép các giao dịch theo quyết định của riêng mình, bằng cách sử dụng các lệnh tổng hợp và các thuật toán quản lý rủi ro riêng của chúng tôi. Các khách hàng của chúng tôi sẽ được hưởng tới 90% lợi nhuận được tạo ra từ các Tài khoản FTMO của họ.

Giải pháp này dễ dàng hơn về mặt hành chính và cho phép chúng tôi chủ động hơn để quản lý rủi ro.

Xin đặc biệt lưu ý với các giao dịch không thể thực hiện được trên thị trường thực. Một số phương pháp giao dịch có thể được sử dụng để tạo ra lợi nhuận bền vững, thậm chí phi rủi ro, tuy nhiên chúng chỉ có thể áp dụng cho tài khoản demo. Trên thực tế các kỹ thuật như vậy không hoạt động đối với tài khoản thực (Live account) và do đó không không được tính để tạo ra lợi nhuận thực. Xin vui lòng tìm hiểu thêm về các kỹ thuật bị cấm trong bài viết này.