Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tài khoản FTMO hoạt động như thế nào từ khía cạnh kỹ thuật?

Sau khi trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản demo với tiền vốn ảo.

Tài khoản FTMO là một tài khoản có số tiền vốn ảo, nhưng lại có các báo giá thị trường thực tế từ các nhà cung cấp thanh khoản. Xin lưu ý rằng, vì các mục đích của Tài khoản FTMO, các nhà cung cấp thanh khoản không cung cấp cho chúng tôi hoặc các Nhà giao dịch FTMO bất kỳ khoản tiền thật (thanh khoản) nào, mà chỉ là các báo giá thị trường. Do đó, các khách hàng của chúng tôi không bao giờ thực sự thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên các thị trường trực tiếp.

Trong một quy trình riêng biệt, FTMO cũng giao dịch trên tài khoản của chính mình (bên ngoài nền tảng FTMO) với tiền vốn thực. Trong khi thực hiện các giao dịch của riêng mình, FTMO cũng có thể sử dụng dữ liệu giao dịch thu được từ các Tài khoản FTMO của các khách hàng. FTMO liên tục theo dõi và phân tích các giao dịch được thực hiện bởi các Nhà giao dịch FTMO trong môi trường demo và sau đó đánh giá xem liệu các giao dịch đó có được thực hiện cho chính tài khoản của FTMO hay không. Việc thực thi này diễn ra mà không có bất kỳ tác động nào đến các khách hàng của FTMO và hoạt động giao dịch mô phỏng của họ. Hai quy trình này là riêng biệt và các Nhà giao dịch FTMO hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoạt động giao dịch của FTMO.

Hãy tìm hiểu thêm về chính sách thực hiện lệnh và các điều kiện giao dịch trên trang web này.