Các Câu Hỏi Thường Gặp

Mất bao lâu để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Yêu cầu tối thiểu để vượt qua Thử thách FTMO là giao dịch trong ít nhất 4 ngày (không cần liên tục). Điều này cũng được áp dụng tương tự cho giai đoạn Xác minh.

Chúng tôi không giới hạn thời gian tối đa mà bạn cần để vượt qua Quy trình đánh giá của chúng tôi. Do đó bạn có thể sử dụng bao nhiêu thời gian tùy thích.

Khi bạn đáp ứng tất cả 4 Mục tiêu giao dịch và các giao dịch của bạn được kiểm tra xem xét thành công, bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo ngay lập tức. Tóm lại, bạn có thể bắt đầu sử dụng Tài khoản FTMO của mình sau ít nhất 8 ngày giao dịch.