CHƯƠNG TRÌNH
PREMIUM CỦA FTMO

Hãy mở khóa thế giới của những cơ hội đặc biệt với
Chương trình Premium của FTMO

Chào mừng bạn đến với chương trình Premium của FTMO, nơi những nhà giao dịch ưu tú như bạn có quyền tiếp cận các lợi ích và phần thưởng đặc biệt. Chương trình có hai cấp độ chính mà bạn có thể đạt được, thậm chí có khả năng đạt đến cấp độ thứ ba.

Bắt đầu Thử Thách FTMO

Cấp độ 1: Cấp bậc Prime

Cấp bậc Prime là cấp độ đầu tiên của chương trình Premium, nơi bạn có thể tận hưởng nhiều lợi ích. Để trở thành một Prime Trader, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Điều kiện: Bạn phải có một Tài khoản FTMO đang hoạt động với quy mô vốn bất kỳ. Các tài khoản với chế độ Rủi ro cao (Aggressive risk mode) không đủ điều kiện và sẽ không được hiển thị trong menu chọn tài khoản trên trang tiến trình. Nếu bạn quyết định hợp nhất nhiều Tài khoản FTMO, việc tính toán các khoản thanh toán sẽ được thiết lập lại.

Hồ sơ sạch: Bạn không có Tài khoản FTMO nào thất bại trong vòng 4 tháng qua kể từ ngày bạn đăng ký trở thành một Prime Trader. Yêu cầu này sẽ được xem xét trên cơ sở từng tài khoản.

Khả năng sinh lời: Đạt được 4 khoản thanh toán từ một đơn hàng, với mức lợi nhuận tối thiểu là 4% (từ số dư ban đầu) cho mỗi khoản thanh toán trước khi được phân chia (không nhất thiết phải là 4 khoản thanh toán liên tiếp).

Các lợi ích của cấp bậc Prime:

Một Thử thách FTMO miễn phí có cùng quy mô với Tài khoản FTMO đã đạt tiêu chuẩn
Một nhân viên hỗ trợ khách hàng riêng, chuyên hỗ trợ các nhà giao dịch Prime
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận 90%
Giấy chứng nhận đặc biệt cho thành tích của bạn
Phân bổ vốn tối đa tăng lên $600K
Quyền truy cập vào sản phẩm Thử thách FTMO $400K độc đáo.
Không có giới hạn thời gian miễn là cấp bậc Prime của bạn vẫn đang hoạt động
Tiền thưởng 5% từ số tiền tái đầu tư vào Tài khoản FTMO kế tiếp
Các giảm giá đặc biệt: Giảm 10% cho tất cả các lần mua Thử thách FTMO mới và giảm 15% cho các sản phẩm tại E-shop của FTMO trong phạm vi chương trình Premium

Bạn có
thắc mắc gì về Prime?

Hãy truy cập chương trình Premium FAQs


Cấp độ 2: Cấp bậc Supreme

Bạn có thể đủ điều kiện trở thành một Supreme Trader nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

Điều kiện: Bạn phải có một Tài khoản FTMO $400K đang hoạt động (được hợp nhất từ hai Tài khoản FTMO $200K hoặc một Tài khoản FTMO $400K duy nhất)

Khả năng sinh lời: Bạn phải hoạt động tại cấp độ Prime trong ít nhất 3 tháng và phải có 3 khoản thanh toán mỗi khoản có tỷ suất lợi nhuận ít nhất 4% từ Tài khoản FTMO $400K

Các lợi ích của cấp bậc Supreme:

Các lợi ích tương tự của cấp bậc Prime
Thanh toán ngay lập tức
Phân bổ vốn tối đa được mở rộng lên $1M
Không có Mức lỗ tối đa hàng ngày
Huy hiệu thành tích
Cơ hội chuyển sang làm việc với Quantlane (nếu vượt qua bài đánh giá của họ).
Hàng hóa đặc biệt

Bạn có
thắc mắc gì về Supreme?

Hãy truy cập chương trình Premium FAQs


VÀ ĐÓ KHÔNG PHẢI TẤT CẢ!

Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu và mong muốn khám phá những tầm cao hơn nữa, Quantlane đang chờ đón bạn:


Quantlane - Công Ty
Proprietary Trading Truyền Thống

Điểm hấp dẫn nhất của chương trình Premium có lẽ là công ty Proprietary Trading truyền thống được mua lại của chúng tôi - Quantlane.

Quantlane được thành lập vào năm 2014 và hiện đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của tập đoàn FTMO. Công ty có rất nhiều nhà toán học, kỹ sư, các chuyên gia phân tích định lượng, các nhà phát triển và những người đam mê giao dịch, những người xây dựng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để giải quyết những thách thức trên các thị trường tài chính. Khi đủ điều kiện đạt cấp bậc Supreme, bạn sẽ có cơ hội được xem xét đánh giá cho một vị trí công việc tại công ty Proprietary Trading truyền thống này để nâng tầm sự nghiệp giao dịch của bạn lên thành những chuyên gia ở cấp độ cao nhất của ngành.

Nếu kết quả đánh giá là tích cực, bạn có thể mong đợi từ chương trình này những lợi ích sau:

Hợp đồng 2 năm với mức lương cố định
Chương trình thưởng giao dịch cạnh tranh
Một phần của đội ngũ Quantlane
Nền tảng giao dịch và các công cụ tùy chỉnh
Huấn luyện viên tư duy và hiệu suất
Trụ sở giao dịch tại Praha và gói hỗ trợ chuyển đổi địa chỉ công tác
Các điều kiện giao dịch của tổ chức - các chênh lệch giá, thanh khoản, khung rủi ro

Để biết thêm thông tin về Quantlate, hãy truy cập trang sau.

Hãy khám phá tiềm năng của bạn
và trở thành Nhà giao dịch FTMO