CHÍNH SÁCH COOKIE


Khi hiển thị nội dung, quảng cáo và các chức năng khác trên trang web www.ftmo.com (“Trang web”) các công nghệ khác nhau được sử dụng để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm cả cookie. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết liên quan đến phương pháp xử lý này trong chính sách cookie này.

Trong chính sách cookie này, bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến những điều sau:

 1. Ai là người điều hành trang web và liên hệ với ai?
 2. Chúng tôi sử dụng các công nghệ nào và cookie là gì?
 3. Làm thế nào để thiết lập việc sử dụng cookie trên trang web?
 4. Làm thế nào để thiết lập cookie trong trình duyệt web??
 5. Chúng tôi sử dụng những cookie nào trên trang web?
 6. Quyền của bạn là gì và bạn có thể thực hiện chúng như thế nào?

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TRANG WEB LÀ AI VÀ LIÊN HỆ VỚI AI?

Nhà điều hành của trang web là FTMO sro, có văn phòng đăng ký tại Purkynova 2121/3, 110 00 Prague 1, Cộng hòa Séc, Mã số doanh nghiệp: 031 36 752, được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại do tòa án thành phố ở Prague, thư mục số. C 227963 (sau đây được gọi tóm tắt là “chúng tôi”, “công ty của chúng tôi”, hoặc là “người kiểm soát”). Nếu bạn có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cookie liên quan đến hoạt động của trang web và để thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Chúng tôi và một số bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ khác trên trang web.

2. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NÀO VÀ COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và giúp chúng tôi thu thập thông tin về các hoạt động của bạn. Cụ thể, cookie cho phép chúng tôi ghi nhớ cài đặt, tùy chọn và dữ liệu truy cập của bạn, truyền tải nội dung mục tiêu và truyền thông marketing, cũng như phân tích hoạt động của trang web. Cookie có thể đến từ chúng tôi hoặc từ các bên thứ ba cung ứng dịch vụ mà chúng tôi sử dụng.

Ngoài cookie, chúng tôi cũng có thể xử lý địa chỉ IP của bạn, nó là một số độc nhất được chỉ định cho một máy tính hoặc thiết bị khác giao tiếp qua giao thức internet và các tập lệnh phân tích, là những phần nhỏ của mã máy tính mà thông qua đó người dùng và các hoạt động của họ trên các trang web có thể được theo dõi.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THIẾT LẬP VIỆC SỬ DỤNG COOKIE TRÊN TRANG WEB?

Bạn có thể thiết lập các sự ưu tiên của mình trong trình duyệt web và cả trong hệ điều hành của bạn. Một số phần của trang web được thiết kế để hoạt động với việc sử dụng các cookie. Nếu bạn từ chối một số cookie nào đó, nó có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng trên trang web hoặc một số phần của nó..

4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÀI ĐẶT CÁC COOKIE TRONG TRÌNH DUYỆT WEB?

Bạn có thể thiết lập lưu trữ cookie trên thiết bị của mình trong trình duyệt web. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình vào bất kỳ lúc nào để chấp nhận tất cả các cookie, từ chối chúng hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi. Để biết thêm thông tin và các tùy chọn, hãy xem cài đặt hệ điều hành trên thiết bị của bạn.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie theo mặc định. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách thiết lập cookie cho các trình duyệt phổ biến nhất tại đây:

Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi bộ nhớ thiết bị của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn.

5. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE GÌ TRÊN TRANG WEB?

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên Trang web:

Các Cookie cơ bản cần thiết

Các cookie này cho phép bạn duyệt trang web và sử dụng các chức năng của nó. Thông qua các cookie này, chúng tôi cũng đảm bảo tính bảo mật và quản trị của trang web. Việc kích hoạt các cookie này là tự động và không thể tắt được, vì chúng cần thiết cho hoạt động của trang web. Chúng tôi chỉ giữ lại các cookie cơ bản cần thiết trong suốt quá trình bạn sử dụng trang web.

Các Cookie chức năng

Nhờ những cookie này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng trang web và các dịch vụ. Ví dụ: loại cookie này sẽ đảm bảo rằng thông tin được hiển thị khi bạn truy cập trang web tương ứng với các sự ưu tiên và cài đặt trước đó của bạn. Chúng tôi lưu trữ các cookie chức năng trong khoảng thời gian được cụ thể hóa cho các cookie riêng lẻ trong danh sách theo liên kết bên dưới hoặc cho đến khi sự đồng ý bị hủy bỏ.

Các Cookie phân tích

Nhờ những cookie này, chúng tôi có được thông tin về các trang web và các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ, những cookie này cho phép chúng tôi biết rằng bạn đã truy cập trang web trước đây hoặc để theo dõi những phần của trang web mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Chúng tôi sử dụng các công cụ của bên thứ ba để phân tích. Chúng tôi lưu trữ các cookie phân tích trong khoảng thời gian được chỉ định cho các cookie riêng lẻ trong danh sách theo liên kết bên dưới hoặc cho đến khi sự đồng ý bị hủy bỏ.

6. Bạn có những quyền gì và bạn có thể thực hiện chúng như thế nào?

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý một số cookie nhất định bằng cách xóa chúng trong cài đặt của trình duyệt web của bạn. Bạn có thể thực hiện các quyền khác được cụ thể bên dưới bằng cách gửi yêu cầu đến [email protected].

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm các cookie, bạn có các quyền sau:

 • Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn xác nhận về việc dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm chi tiết về quá trình xử lý. Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân đã được xử lý. Xin lưu ý rằng bản sao đầu tiên là miễn phí, nhưng bất kỳ bản sao nào kế tiếp sẽ được cung cấp kèm theo một khoản phí nhỏ.

 • Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về điều này và chúng tôi sẽ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác này trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn đăng ký trên trang web, bạn sẽ có thể tự mình chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách chỉnh sửa tài khoản người dùng của bạn.

 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân (“quyền được quên”)

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi thực hiện nhanh việc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn trong các trường hợp sau:

 • Nếu dữ liệu không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc xử lý chúng;
 • Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với quá trình xử lý chúng và đồng thời, sẽ không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý chúng (điều này chỉ áp dụng trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở sự đồng ý của bạn);
 • Nếu bạn phản đối và không có lý do chính đáng cho việc xử lý, hoặc nếu bạn phản đối việc xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bất hợp pháp.

Chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân nếu việc xử lý chúng là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, hoặc để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công, hoặc để thiết lập, thực hiện và bảo vệ các tuyên bố hợp pháp của chúng tôi, hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật.

 • Quyền hạn chế việc xử lý

Trong các trường hợp được nêu trong điều 18 của GDRP, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Quyền đối với việc di chuyển dữ liệu và cung cấp dữ liệu ở định dạng máy có thể đọc được

Trong trường hợp xử lý tự động dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo hợp đồng, bạn có quyền nhận dữ liệu ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và được chúng tôi truyền chúng đến một bộ điều khiển dữ liệu cá nhân khác.

 • Quyền phản đối

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý như vậy. Nếu bạn đưa ra phản đối, chúng tôi sẽ không thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi chứng minh được các cơ sở hợp pháp để xử lý. Điều này ảnh hưởng đến các lợi ích hoặc quyền và tự do của bạn cũng như việc thiết lập, thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý ngay sau khi nhận được phản đối. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể gửi cho bạn các ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi nữa.

 • Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý được đưa ra trước khi rút lại.

 • Quyền không trở thành đối tượng của việc ra quyết định tự động

Ngoại trừ trường hợp cần xử lý để tham gia hoặc thực hiện hợp đồng, khi điều này được luật hiện hành cho phép hoặc dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn, bạn có quyền không phải là đối tượng của bất kỳ quyết định nào cái mà chỉ dựa trên việc xử lý tự động, bao gồm việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc các ảnh hưởng tương tự đến bạn ở một mức độ đáng kể.

 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn vi phạm các quy định pháp luật, bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan. Dựa trên văn phòng đã đăng ký của chúng tôi, cơ quan giám sát liên quan của chúng tôi là Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân có địa chỉ tại Pplk. Sochora 27, Prague 7, mã bưu điện 170 00, Cộng hòa Séc, hoặc gửi email đến [email protected]. Thông tin thêm về văn phòng có thể được tìm thấy trên trang web sau: https://www.uoou.cz/en/.