Leaderboard - FTMO

Bảng xếp hạng

Tổng quan về các Tài khoản FTMO tạo ra được nhiều lợi nhuận nhất.

Bảng xếp hạng

# Tên Lợi nhuận Vốn chủ sở hữu Kích cỡ tài khoản Tỷ suất lợi nhuận vốn Quốc gia
Chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể xem đầy đủ các thông tin của bảng xếp hạng trong Khu vực dành cho khách hàng. Do đó xin đừng quên đăng ký để theo dõi các nhà vô địch của chúng tôi.

Hãy gia nhập đội ngũ

các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm của chúng tôi