VỀ CHÚNG TÔI - FTMO®

Slide HÃY LÀM QUEN VỚI
ĐỘI NGŨ FTMO
Chúng tôi đang hình thành một quỹ quốc tế dựa trên cơ sở các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Quỹ này sẽ cung cấp một danh mục đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư và đồng thời giúp các nhà giao dịch sớm đạt được sự độc lập tài chính mà họ mong muốn.

Chúng tôi đang hình thành một quỹ quốc tế dựa trên cơ sở các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Quỹ này sẽ cung cấp một danh mục đầu tư đa dạng cho các nhà đầu tư và đồng thời giúp các nhà giao dịch sớm đạt được sự độc lập tài chính mà họ mong muốn.

Câu chuyện về FTMO

Dự án FTMO (ban đầu có tên gọi là Ziskejucet.cz), được lên ý tưởng vào năm 2014 tại một văn phòng nhỏ ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Đây là nơi tập hợp một số những bạn trẻ yêu thích giao dịch, bao gồm cả 3 nhà sáng lập sau này của FTMO. Mỗi cá nhân đều có những đóng góp vào hệ thống giao dịch và có những ý tưởng khác nhau về quản lý tiền bạc và quản lý rủi ro.

Mặc dù cách tiếp cận giao dịch của mỗi người là khác nhau, nhưng chúng tôi đều có những điểm chung đó là:
Chúng tôi nhận thức được rằng chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc và kỷ luật chặt chẽ mới đem tới tính chuyên nghiệp trong giao dịch.
Bằng cách duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, bạn sẽ đạt tới một đỉnh cao, ở đó tinh thần đồng đội và sự giám sát kín đáo từ các nhà giao dịch khác sẽ tạo thành nền tảng để giúp bạn giao dịch cẩn trọng và thành công.

Xem đầy đủ

Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi đang phát triển dự án của mình thành một công ty đầu tư quốc tế. Sự thay đổi này sẽ cho phép chúng tôi tạo ra một nền tảng toàn cầu, nơi mà sẽ có một sự kết hợp độc đáo giữa các nhà giao dịch nhỏ lẻ (những người luôn giao dịch vốn của công ty theo nhiều cách khác nhau) và các nhà đầu tư (những người sẽ có quyền tự do đầu tư vào danh mục các nhà giao dịch mà họ lựa chọn).

Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một cộng đồng các nhà giao dịch nhỏ lẻ thành công và xây dựng một danh mục đầu tư ưu việt chưa từng có trên thế giới.

Câu chuyện về FTMO

Dự án FTMO (ban đầu có tên gọi là Ziskejucet.cz), được lên ý tưởng vào năm 2014 tại một văn phòng nhỏ ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Đây là nơi tập hợp một số những bạn trẻ yêu thích giao dịch trong ngày, bao gồm cả 3 nhà sáng lập sau này của FTMO.
Bạn có thể nhìn thấy chúng tôi trong bức ảnh phía bên phải. Mỗi cá nhân đều có những đóng góp vào hệ thống giao dịch và có những ý tưởng khác nhau về quản lý tiền bạc và quản lý rủi ro.

Mặc dù cách tiếp cận giao dịch của mỗi người là khác nhau, nhưng chúng tôi đều có những điểm chung đó là:
Chúng tôi nhận thức được rằng chỉ bằng cách tuân thủ các quy tắc và kỷ luật chặt chẽ mới đem tới tính chuyên nghiệp trong giao dịch.
Bằng cách duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, bạn sẽ đạt tới một đỉnh cao, ở đó tinh thần đồng đội và sự giám sát kín đáo từ các nhà giao dịch khác sẽ tạo thành nền tảng để giúp bạn giao dịch cẩn trọng và thành công.

Xem đầy đủ

Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi đang phát triển dự án của mình thành một công ty đầu tư quốc tế. Sự thay đổi này sẽ cho phép chúng tôi tạo ra một nền tảng toàn cầu, nơi mà sẽ có một sự kết hợp độc đáo giữa các nhà giao dịch nhỏ lẻ (những người luôn giao dịch vốn của công ty theo nhiều cách khác nhau) và các nhà đầu tư (những người sẽ có quyền tự do đầu tư vào danh mục các nhà giao dịch mà họ lựa chọn).

Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một cộng đồng các nhà giao dịch nhỏ lẻ thành công và xây dựng một danh mục đầu tư ưu việt chưa từng có trên thế giới.

2022 © Copyright - FTMO.com Made with ❤ for trading
Tính năng mới của FTMO! Trò chuyện với các nhà giao dịch FTMO khác và sử dụng biểu đồ TradingView tại Chat w/ Charts.