Phần thưởng
cho sự tăng trưởng và
Kế hoạch nâng cấp vốn

Hãy để Tài khoản FTMO của bạn phát triển

Phần thưởng<br>cho sự tăng trưởng và<br>Kế hoạch nâng cấp vốn
Phần thưởng cho sự tăng trưởng

Phần thưởng cho sự tăng trưởng

Mỗi nhà giao dịch sở hữu Tài khoản FTMO đều có quyền nhận phần thưởng lên tới 80% lợi nhuận mô phỏng. Điều này có nghĩa là họ được quyền nhận phần thưởng sau khi đáp ứng được các điều kiện cần thiết và đạt được thành công với Tài khoản FTMO. Phần thưởng sẽ được xử lý hai tuần một lần và thời gian trung bình xử lý mỗi phần thưởng là 8 giờ đồng hồ. Điều này sẽ đảm bảo rằng các khách hàng của chúng tôi sẽ không phải đợi quá lâu để nhận được lợi nhuận mà họ kiếm được.

Hãy làm tăng giá trị phần thưởng và số dư tài khoản của bạn

Kế hoạch nâng cấp vốn

Kế hoạch nâng cấp vốn

Các nhà giao dịch FTMO tài năng đáp ứng được các yêu cầu của Kế hoạch nâng cấp vốn sẽ được thưởng với 25% số dư Tài khoản FTMO của họ và đồng thời phần thưởng cũng sẽ lớn hơn với 90% lợi nhuận mô phỏng. Số dư ban đầu của Tài khoản FTMO có thể được tăng lên tối đa là $2,000,000! Xin vui lòng tham khảo bảng tổng kết chi tiết bên dưới để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu của Kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi.

Các yêu cầu:

  • 4 tháng tối thiểu cho mỗi chu kỳ
  • Ít nhất 10% tổng lợi nhuận mô phỏng ròng
  • Ít nhất 2 phần thưởng được xử lý
  • Số dư tài khoản dương tại thời điểm nâng cấp vốn

Các lợi ích:

  • Phần thưởng được nâng cấp lên 90%
  • Giới hạn nâng cấp vốn là 2 triệu USD
  • Tăng liên tục khi đạt chỉ tiêu

Các kịch bản tăng trưởng tài khoản FTMO
có thể xảy ra

Bảng sau đây trình bày kịch bản về sự phát triển của số dư tài khoản và các thông số rủi ro của Tài khoản FTMO trong trường hợp khách hàng vượt qua Quy trình đánh giá thành công với mức phân bổ vốn tối đa là $400k và đáp ứng được các điều kiện tăng vốn:

Đơn vị tiền tệ:
usd
gbp
eur
czk
cad
aud
chf
Elapsed Time Initial Balance Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày Mức Lỗ Tối Đa
0 months $400,000 $20,000 $40,000
4 months $500,000 $25,000 $50,000
8 months $600,000 $30,000 $60,000
12 months $700,000 $35,000 $70,000
16 months $800,000 $40,000 $80,000

Bạn có các câu hỏi về kế hoạch nâng cấp vốn? FAQs

Hãy khám phá tiềm năng của bạn
và trở thành Nhà giao dịch FTMO