Các Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để đăng ký Thử thách FTMO?

Sau khi đăng ký với FTMO, bạn có thể bắt đầu đăng ký Thử thách FTMO bằng cách thiết lập các thông số tài khoản của mình tại đây: https://trader.ftmo.com/start-challenge/. Sau khi gửi đơn đặt hàng thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán và bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.