Các Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để đăng ký Thử thách FTMO?

Bạn có thể đăng ký Thử thách FTMO bằng cách thiết lập các thông số tài khoản của mình tại đây: https://trader.ftmo.com/start-challenge/. Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ được chuyển đến trang thanh toán và bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.