Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hạ tầng kỹ thuật của FTMO hoạt động như thế nào?

FTMO cung cấp cho các nhà giao dịch các dịch vụ mô phỏng các công cụ giao dịch có tính giáo dục . Kể từ khi bắt đầu thành lập FTMO, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các nhà giao dịch những điều kiện tương đồng nhất có thể với thị trường thực. Điều này đã được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của Quy trình đánh giá, Bản dùng thử miễn phí và Tài khoản FTMO. Trong Bản dùng thử miễn phí, bạn có thể kiểm tra thiết lập giao dịch của chúng tôi và dùng thử miễn phí. Chúng tôi luôn khuyến khích các khách hàng của mình giao dịch thử trước khi bắt đầu tham gia vào Quy trình đánh giá.

Có sự khác biệt nào trong việc thực hiện các lệnh giao dịch của các khách hàng khác nhau?

Quy trình thực hiện các lệnh giao dịch được thiết lập chung cho tất cả các khách hàng bất kể tài khoản giao dịch của họ là tài khoản dùng thử miễn phí, Thử thách FTMO, Xác minh hay Tài khoản FTMO. Chúng tôi không có sự phân biệt đối với bất kỳ nhóm khách hàng nào. Tất cả các khách hàng sử dụng chung một hệ thống các cài đặt cho các tài khoản cũng như việc thực hiện lệnh trên một nền tảng giao dịch. Không có sự khác biệt ở bất kỳ giai đoạn nào, bất kể hiệu suất giao dịch của bạn như thế nào.

Sự chậm trễ trong thực hiện lệnh có thể xảy ra với tôi không?

Sự chậm trễ trong việc thực hiện lệnh luôn hiện hữu trong giao dịch trên thị trường thực. Nó xảy ra trên tất cả các nền tảng giao dịch và máy chủ giao dịch. Để mô phỏng điều này trên các máy chủ của FTMO, chúng tôi áp dụng độ trễ lên tới 200 mili giây. Các yếu tố khác góp phần gây ra sự chậm trễ khi thực hiện lệnh là vị trí địa lý từ máy chủ/trung tâm dữ liệu, kết nối Internet và thời gian phản hồi. Độ trễ của việc thực hiện lệnh không được thiết lập trên một cơ sở riêng lẻ mà mà trên diện rộng cho tất cả khách hàng trên một nền tảng cụ thể. Bạn luôn có thể xem tốc độ thực hiện lệnh trong phần Nhật ký của nền tảng giao dịch.

Tại sao FTMO tính phí hoa hồng đối với một số loại tài sản?

Để mô phỏng tốt nhất cách thức hoạt động của thị trường tài chính và phù hợp với các tiêu chuẩn thị trường, chúng tôi cũng bao gồm phí hoa hồng khi các giao dịch được thực hiện. Tất cả các nhà giao dịch đều có thể tìm thấy tất cả các phí hoa hồng áp dụng cho mỗi mã giao dịch cụ thể trên trang web của chúng tôi và cả trên nền tảng giao dịch. Đây là một phần quan trọng khác để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các thị trường thực và kiểm tra các kỹ năng giao dịch trong những điều kiện chính xác nhất giống như trong thị trường thực. Chúng tôi tự hào khi có một trong những cấu trúc phí hoa hồng thấp nhất và cạnh tranh nhất trong ngành.

FTMO có áp dụng các chi phí ẩn hoặc trượt giá không?

Chúng tôi không thêm các khoản chi phí ẩn hoặc trượt giá. Các giao dịch được thực hiện theo giá hiển thị trên nền tảng giao dịch. Trong trường hợp trượt giá, giá khớp lệnh bị ảnh hưởng do độ trễ kỹ thuật mà chúng tôi đã giải thích ở trên. Sự trượt giá có thể vừa tích cực vừa tiêu cực.

Biểu đồ phân bổ trượt giá

Việc sao chép giao dịch ảnh hưởng đến các Nhà giao dịch FTMO như thế nào?

Trong trường hợp FTMO muốn sao chép giao dịch của khách hàng, công nghệ sao chép sẽ chạy trong một môi trường riêng biệt mà không can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Các điều kiện giao dịch vẫn giữ nguyên trên nền tảng của khách hàng, bất kể các giao dịch đó có được sao chép hay không.