Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tâm lý giao dịch thì thế nào? Có sự giúp đỡ nào ở đây không?

Chắc chắn rồi. Chúng tôi biết rất rõ rằng yếu tố tâm lý có thể là một trở ngại lớn đối với nhiều nhà giao dịch. Chúng tôi cũng đã từng trải qua những vấn đề như giao dịch quá mức, giao dịch để phục thù (revenge trading), tâm lý tham lam, hội chứng tâm lý sợ bị bỏ lỡ cơ hội FOMO, v.v. Người ta nói rằng 80% giao dịch thành công là bởi trạng thái tinh thần thích hợp, cảm xúc được kiểm soát và tâm lý ổn định. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã hợp tác với các huấn luyện viên hiệu suất tài năng và cung cấp dịch vụ này cho tất cả các nhà giao dịch của chúng tôi. Thông tin chi tiết bạn có thể tìm thấy tại đây.