Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bước 1 – Thử thách FTMO

Thử thách FTMO là bước đầu tiên trong quy trình đánh giá. Trước khi cho phép bạn quản lý vốn, chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn có thể giao dịch có trách nhiệm và quản lý rủi ro đúng cách. Giai đoạn Thử thách FTMO có các quy tắc hợp lý, trong đó mục tiêu lợi nhuận cân bằng với mức sụt giảm vốn mà chúng tôi cho phép bạn thực hiện. Chúng tôi gọi những quy tắc này là các mục tiêu giao dịch.

Lưu ý rằng bạn không cần phải sử dụng toàn bộ thời hạn 30 ngày. Ngay sau khi tất cả các mục tiêu giao dịch của Thử thách FTMO được hoàn thành, bạn có thể bước vào vòng Xác minh FTMO. Thời gian tối thiểu để hoàn thành Thử thách FTMO là 4 ngày giao dịch. Sau đây là các mục tiêu giao dịch.