Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi đã thành công vượt qua vòng Thử thách FTMO, tôi phải làm gì tiếp theo?

Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các mục tiêu giao dịch trong Thử thách FTMO, bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã vượt qua vòng đánh giá kỹ năng đầu tiên ở trong mục Account MetriX. Bạn sẽ không cần phải giao dịch nữa khi các mục tiêu giao dịch (Trading Objectives) của bạn được đánh dấu “đã đạt yêu cầu”. Hệ thống sẽ tự động thông báo cho chúng tôi rằng bạn đã vượt qua Thử thách FTMO và chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá kết quả giao dịch của bạn.

Sau khoảng 1-2 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin đăng nhập tài khoản mới cho vòng đánh giá kỹ năng thứ 2 có tên gọi là Xác Minh FTMO.