Các Câu Hỏi Thường Gặp

Khi đã ở cấp độ Prime, tôi có được giữ cấp độ đó mãi mãi không?

Cấp độ Prime được gắn liền với một đơn hàng cụ thể và không bị giới hạn về thời gian.

Bạn sẽ bị loại khỏi cấp độ này nếu một trong các tình huống sau xảy ra:

  • Tài khoản FTMO trong chương trình Premium của bạn đã thất bại
  • Bạn có 3 tài khoản thất bại bất kể giai đoạn nào (Thử thách FTMO, Xác minh, Tài khoản FTMO)
  • Bạn vi phạm các yêu cầu hợp đồng của chương trình Premium