Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi có tính thêm bất kỳ khoản phí nào khác không? Có tính phí định kỳ không?

Không, chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí bổ sung hoặc chi phí ngầm nào. Khoản phí cho vòng Thử thách FTMO đã bao gồm tất cả kể cả phần Xác minh FTMO, chúng tôi hoàn toàn không có tính phí định kỳ. Hơn nữa, khoản phí của bạn sẽ được hoàn lại trong lần rút lợi nhuận đầu tiên từ Tài khoản FTMO.