Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao phải trả phí?

Tiền phí này bao gồm các chi phí liên quan đến Thử thách FTMO do công ty FTMO cung cấp, chẳng hạn như thiết kế, phát triển và vận hành nền tảng FTMO (cơ sở hạ tầng kỹ thuật đằng sau việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ giáo dục cho các khách hàng). Các Thử thách FTMO có thể có các mức phí khác nhau, điều này tùy thuộc vào số dư tài khoản mô phỏng của chúng. Tiền phí cũng bao gồm việc thiết kế và phát triển tất cả các ứng dụng được đề cập dưới đây, cũng như việc tạo ra các nội dung khác cho các khách hàng của chúng tôi sử dụng.

Trong mối liên hệ này, sau khi thanh toán phí, bạn không chỉ có quyền truy cập vào Thử thách FTMO và môi trường giao dịch mô phỏng mà còn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng độc đáo của chúng tôi được thiết kế để nâng cao trải nghiệm học tập của bạn, chẳng hạn như ứng dụng Thống kê, ứng dụng Cố vấn, Phân tích tài khoản và Phân tích của Nhà giao dịch, ứng dụng Account MetriX, các công cụ tính toán phục vụ giao dịch và nhiều thứ khác nữa.

Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn sẽ không mất gì nhiều hơn khoản tiền phí này và trên hết, khoản phí này sẽ luôn được hoàn lại cho các nhà giao dịch trong lần phân chia lợi nhuận đầu tiên của họ kiếm được từ Tài khoản FTMO (sau khi họ vượt qua Quy trình đánh giá).