Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao phải trả phí?

Tiền phí này bao gồm các chi phí cần thiết cho việc vận hành của FTMO cũng như thiết kế, phát triển và vận hành của nền tảng FTMO (cơ sở hạ tầng kỹ thuật đằng sau các dịch vụ được cung cấp). Nó cũng bao gồm việc thiết kế và phát triển tất cả các ứng dụng cũng như tạo ra các nội dung khác cho các khách hàng của chúng tôi sử dụng.

Trong mối liên hệ này, sau khi thanh toán phí, bạn không chỉ có quyền truy cập vào Thử thách FTMO và môi trường giao dịch mô phỏng mà còn có thể sử dụng tất cả các ứng dụng độc đáo của chúng tôi, chẳng hạn như ứng dụng Thống kê, ứng dụng Cố vấn, Phân tích tài khoản và Phân tích của Nhà giao dịch, ứng dụng Account MetriX, các công cụ tính toán phục vụ giao dịch và nhiều thứ khác nữa.

Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn sẽ không mất gì nhiều hơn khoản tiền phí này và trên hết, khoản phí này sẽ luôn được hoàn lại cho các nhà giao dịch trong lần phân chia lợi nhuận đầu tiên của họ kiếm được từ Tài khoản FTMO (sau khi họ vượt qua Quy trình đánh giá).