Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tại sao phải trả phí?

Phí đăng ký đóng vai trò chủ yếu như một cam kết của nhà giao dịch sẽ sử dụng tài khoản một cách thận trọng và có trách nhiệm nhất.Điều này giúp cho nhà giao dịch sẽ có động lực và tâm lý quyết tâm khi giao dịch. Ngoài ra, phí đăng ký chỉ là một phần nhỏ khi so sánh với quy mô của Tài khoản FTMO mà bạn sẽ nhận được sau khi thành công vượt qua quy trình đánh giá. Nói cách khác, phí đăng ký là chìa khóa cho việc đạt được Tài khoản FTMO hay cũng chính là để đạt được sự độc lập về tài chính. Tổn thất đối đa của bạn chỉ dừng lại ở khoản phí này bởi vì mọi khoản lỗ tiềm ẩn trên Tài khoản FTMO sẽ đều được chúng tôi chi trả. Hơn thế nữa, khoản phí này luôn được hoàn trả lại cho nhà giao dịch trong phần chia lợi nhuận đầu tiên của họ từ Tài khoản FTMO.

Phí này cũng bao gồm việc sử dụng tất cả các ứng dụng độc đáo của chúng tôi, chẳng hạn như Ứng dụng thống kê, Ứng dụng cố vấn, Ứng dụng phân tích tài khoản, Ứng dụng Account MetriX và Nhật ký giao dịch.

Một mục đích khác của phí đăng ký là sàng lọc ra những nhà giao dịch nghiêm túc hơn là những người chỉ thử cho biết. Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà giao dịch có kinh nghiệm và có khả năng tạo ra lợi nhuận. Năng lực và nguồn lực của chúng tôi có hạn và chúng tôi chỉ đơn giản là không thể đáp ứng nhu cầu tham gia cho tất cả các nhà giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ tiếp nhận những người nghiêm túc, tận tâm và có trách nhiệm. Chương trình tài trợ của chúng tôi là một dịch vụ được đánh giá cao, và được định giá xứng đáng.