Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Chúng tôi không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về số lượng tài khoản giao dịch mà bạn có thể có trong các giai đoạn Thử thách FTMO và Xác minh FTMO. Tuy nhiên, đối với mỗi nhà giao dịch FTMO sở hữu các Tài khoản FTMO được kết nối với các tài khoản giao dịch trực tiếp (Live accounts) của công ty FTMO thì giới hạn về mức phân bổ vốn tối đa cho phép là 400,000 đô la Mỹ. Mức giới hạn này được áp dụng cho loại tài khoản với chế độ rủi ro bình thường (Normal Risk), trước khi được nâng cấp vốn (xem kế hoạch nâng cấp vốn tại đây). Đối với loại tài khoản có chế độ rủi ro cao (Aggressive Risk) mức phân bổ vốn tối đa cho phép là 200,000 đô la Mỹ. Các mức giới hạn tương đương được áp dụng cho các tài khoản giao dịch bằng các loại tiền tệ khác ví dụ: 320,000 Euro; 280,000 bảng Anh, 480,000 đô la Canada, 520,000 đô la Úc, 320,000 franc Thụy Sỹ hoặc 8,000,000 Korun Séc. Các giới hạn này được đưa ra nhằm mục đích giảm thiểu cũng như đa dạng hóa rủi ro vì chúng tôi không muốn phân bổ một phần lớn khoản đầu tư của mình vào một thẻ.

Xin lưu ý không được lập nhiều tài khoản thông qua các đăng ký khác nhau. Nếu chúng tôi phát hiện nhà giao dịch đăng ký với nhiều hồ sơ khách hàng khác nhau và tổng số vốn từ các Tài khoản FTMO của người này vượt quá giới hạn về mức phân bổ vốn tối đa cho phép 400.000 đô la Mỹ, chúng tôi có quyền tạm ngưng các tài khoản đó theo như mục các điều khoản và điều kiện.

Nếu bạn muốn gộp các Tài khoản FTMO của mình thành một Tài khoản FTMO chính, chúng tôi có thể làm theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên để được hợp nhất, các Tài khoản FTMO này phải ở trong trạng thái chưa được sử dụng cho giao dịch (số dư tài khoản ban đầu còn nguyên vẹn) và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tài khoản FTMO sau khi kết thúc kỳ phân chia lợi nhuận không được phép thua lỗ.
2. Tài khoản FTMO sau khi kết thúc kỳ phân chia lợi nhuận không được phép có bất kỳ giao dịch mới nào .
3. Tất cả các tài khoản sẽ được hợp nhất phải có cùng một chế độ rủi ro.
4. Tất cả các tài khoản sẽ được hợp nhất phải có cùng một loại tiền tệ.

Giới hạn về mức vốn phân bổ (ở trên) cũng được áp dụng cho Tài khoản FTMO được hợp nhất. Tuy nhiên các lợi nhuận từ các tài khoản cần hợp nhât có thể được cộng dồn vào Tài khoản FTMO được hợp nhất.