FAQ

Kolik můžu mít účtů?

Počet obchodních účtů, které můžete mít v FTMO Challenge a Verifikaci, nijak neomezujeme. Máme však stanovenou maximální alokaci kapitálu ve výši 400 000 USD (při normálním nastavení rizika, před využitím plánu navyšování obchodního účtu) na obchodníka nebo strategii, nebo 200 000 USD při agresivním nastavení rizika pro jakýkoli FTMO Account, který je připojen k naší Prop Trading firmě.

Pro obchodní účty v jiných měnách platí ekvivalentní limity – 320 000 EUR; 280 000 GBP; 480 000 CAD; 520 000 AUD; 320 000 CHF nebo 8 000 000 Kč.

Tyto limity jsou zavedeny z důvodu zmírnění rizika & diverzifikace, protože nechceme alokovat velkou část našich investic na jednoho obchodníka nebo strategii.

Dávejte prosím pozor, abyste si nezřídili více účtů prostřednictvím různých registrací, protože to není povoleno. Pokud zjistíme shodně obchodované strategie prostřednictvím různých účtů a překročení 400 000 USD v součtu alokovaného kapitálu, vyhrazujeme si právo tyto účty pozastavit podle VOP.

Pokud byste chtěli spojit své úspěšně absolvované Ověřovací účty do jednoho hlavního FTMO Accountu, můžeme tak na požádání učinit. Sloučené FTMO Accounty musí být alespoň na úrovni počátečního zůstatku účtu, který má být sloučen, a musí splňovat následující podmínky:

FTMO Account není ve ztrátě.
Na účtech není žádný nerozdělený zisk, který by měl být rozdělen v poměru 80/20.
Všechny účty, které mají být sloučeny, mají stejné nastavení rizika.
Všechny slučované účty jsou ve stejné základní měně.

Sloučený FTMO Account má kombinovanou hodnotu zůstatku i limity čerpání. Pokud si přejete ponechat své zisky, nemusíte před sloučením účtů vybírat své zisky.