FAQ

Kolik můžu mít účtů?

Počet účtů, které můžete mít v FTMO Challenge a Verifikaci, nijak neomezujeme. Máme však stanovenou maximální alokaci, když se stanete FTMO Traderem, ve výši 400 000 USD (před využitím plánu navyšování obchodního účtu) na obchodníka nebo strategii.

Pro účty v jiných měnách platí ekvivalentní limity – 320 000 EUR; 280 000 GBP; 480 000 CAD; 520 000 AUD; 320 000 CHF nebo 8 000 000 Kč.

Tyto limity jsou zavedeny z důvodu opatření ke zmírnění rizika & diverzifikace.

Dávejte prosím pozor, abyste si nezřídili více účtů prostřednictvím různých registrací, protože to není povoleno. Pokud zjistíme shodně obchodované strategie prostřednictvím různých účtů a překročení celkového limitu 400 000 USD na aktivních FTMO Accountech, vyhrazujeme si právo tyto účty pozastavit podle smlouvy.

Pokud byste chtěli spojit své indivuální FTMO Accounty do jednoho hlavního FTMO Accountu, můžeme tak na požádání učinit. Sloučené FTMO Accounty musí být alespoň na úrovni počátečního zůstatku účtu, který má být sloučen, a musí splňovat následující podmínky:

1, FTMO Account není ve ztrátě.
2, Na účtech není žádný nerozdělený zisk, který by měl být rozdělen.
3, Všechny účty, které mají být sloučeny, mají stejné nastavení rizika.
4, Všechny slučované účty jsou ve stejné základní měně.

Sloučený FTMO Account pak bude mít kombinovanou hodnotu zůstatku i limity ztrát (5% Maximální denní ztráta / 10% Maximální ztráta). Pokud si přejete své zisky kombinovat, nemusíte je před sloučením účtů vybírat.