Jak se mohu stát FTMO Traderem?

FAQ

Jak se mohu stát FTMO Traderem?

Abyste se mohli stát FTMO Traderem, musíte projít dvoufázovým Ověřovacím Procesem.

Krok 1: FTMO Challenge

Demo účet na 30 kalendářních dní, na kterém budete muset obchodovat podle našich pravidel. Budete mít nadstandardní podmínky v podobě našeho vlastního FTMO tradingového řešení s velmi nízkými poplatky a raw spready. Pokud se vám podaří splnit všechny požadavky, postoupíte do druhého a posledního kroku ověřování.

Krok 2: Verifikace

Demo účet na 60 kalendářních dní, na kterém si naposledy ověříte svou výkonnost a konzistenci. Pravidla ve fázi Verifikace jsou výrazně jednodušší. Podrobné vysvětlení pravidel naleznete na stránce Obchodní Pravidla.

Po úspěšném absolvování Ověřovacího procesu můžete získat možnost stát se FTMO Traderem. Pro uzavření smlouvy o FTMO Accountu vás požádáme o předložení dokladu totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz) a doplnění identifikačních údajů. Uzavření smlouvy je podmíněno dokončením postupů identifikace v souladu s interními pravidly FTMO. FTMO Trading neposkytuje služby osobám uvedeným na sankčních seznamech, osobám se záznamem v trestním rejstříku v souvislosti s finanční kriminalitou nebo terorismem, osobám mladším 18 let, svěřenským fondům společností, neziskovým organizacím a osobám, kterým byl v minulosti uložen zákaz činnosti z důvodu porušení Smlouvy o FTMO Accountu. V případě zjištění některého z výše uvedených důvodů po uzavření Smlouvy o FTMO Accountu mezi FTMO a zákazníkem, si FTMO vyhrazuje právo danou smlouvu vypovědět.

FTMO Account neudělujeme na základě dosavadních výsledků, které nám obchodníci zasílají. Vždy je potřeba projít Ověřovacím Procesem.