FAQ

Co znamená “Obchodování podle reálných tržních podmínek”?

Tento termín je uveden v našich VOP a ve smlouvě k účtu FTMO Account. Obchodování musí být legitimní a obchodníci nesmí používat praktiky, které jsou v rozporu s fungováním reálného trhu. Všechny strategie jsou povoleny za předpokladu, že nezasahují do legitimního obchodování nebo nevyužívají praktiky, které by nám měly způsobit škodu nebo jakýmkoli způsobem zneužít Ověřovací Proces.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili s našimi podmínkami týkajících se provádění obchodů a také s Obchodními podmínkami, konkrétně s bodem 5.4.