Frequently Asked Questions

Co znamená “Obchodování podle reálných tržních podmínek“?

Obchodování musí být legitimní a obchodníci nesmí používat praktiky, které jsou v rozporu s fungováním reálného trhu. Všechny strategie jsou povoleny za předpokladu, že nezasahují do legitimního obchodování nebo nevyužívají praktiky, které by nám měly způsobit škodu nebo jakýmkoli způsobem zneužít Ověřovací Proces a/nebo FTMO Account.

Doporučujeme vám, abyste se seznámili s tím, Jak funguje FTMO a abyste se seznámili s našimi podmínkami týkajících se provádění obchodů a také s Obchodními podmínkami, konkrétně s bodem 5.4.

Upozorňujeme, že veškeré obchodování prostřednictvím platformy FTMO (bezplatná Free Trial verze, Ověřovací proces, FTMO Account) je pouze simulované a k dispozici je pouze fiktivní kapitál. Údaje získané z FTMO Accountů však můžeme použít k obchodování na našich vlastních samostatných reálných účtech. Proto napodobujeme podmínky skutečného trhu a vyžadujeme, aby naši klienti uplatňovali řádné řízení rizik. Když obchodujete na skutečném trhu, musíte dodržovat pravidla.