Frequently Asked Questions - FTMO
Minimální počet obchodních dní se snižuje z 10 na 4!

FAQ

Základní informace

Získání kapitálu

Pravidla

FTMO Account

Platformy

Objednávky a fakturace

Aplikace a další