Frequently Asked Questions

Jak se mohu kvalifikovat na úroveň Prime?

Abyste se kvalifikovali na úroveň Prime:

  • V posledních 4 měsících nesmíte mít neúspěšný FTMO Account.
  • Nesmíte mít FTMO Account typu Aggressive.
  • Musíte provést alespoň 4 výplaty z jedné objednávky, každou s minimálně 4% ziskem před rozdělením (není nutné, aby šly po sobě).

Upozorňujeme, že kvalifikační kritéria nezohledňují FTMO Accounty se smlouvami podepsanými před rokem 2023.