FAQ

Vyžaduje se nějaká konkrétní velikost účtu, aby bylo možné přihlásit se na úroveň Prime?

Ne, na úroveň Prime se lze přihlásit na všechny velikosti účtů, pokud jsou splněny podmínky, s výjimkou účtů typu Aggressive.