FAQ

Musím danit své příjmy?

Mějte prosím na paměti, že nesete výhradní odpovědnost za zaplacení všech daní, odvodů a poplatků, které se na vás vztahují v souvislosti se Smlouvou o FTMO Accountu podle platných zákonů a předpisů. Společnost FTMO není schopna ani oprávněna poskytovat jakékoli daňové poradenství nebo instrukce.