FAQ

Jak funguje technická infrastruktura FTMO?

FTMO poskytuje obchodníkům služby simulovaného obchodování a vzdělávací nástroje. Od založení FTMO je naším cílem poskytovat obchodníkům podmínky co možná nejvíce odpovídající reálnému trhu ve všech fázích Ověřovacího procesu, na Free Trial verzi i FTMO Accountu. V rámci Free Trial verze si můžete zdarma prohlédnout a vyzkoušet naše obchodní prostředí a našim klientům vždy doporučujeme, aby si ho před vstupem do Ověřovacího procesu pořádně otestovali.

Existují v exekuci rozdíly pro různé klienty?

Všechna nastavení exekuce jsou pro všechny klienty stejná bez ohledu na to, zda se jedná o Free Trial verzi, FTMO Challenge, Verifikaci nebo FTMO Account. Mezi jednotlivými skupinami klientů neděláme rozdíly. Všichni klienti využívají stejná nastavení exekuce i účtů na obchodní platformě, bez rozdílu v jakékoliv fázi, bez ohledu na obchodní výsledky.

Může docházet ke zpožďování exekuce?

Zpoždění při exekuci je v reálném obchodování na trhu obvyklé. Dochází k němu na všech obchodních platformách a obchodních serverech. Pro simulaci na serverech společnosti FTMO používáme zpoždění do 200 ms. Dalšími faktory, které přispívají ke zpoždění exekuce, mohou být například geografická poloha vzhledem k serveru/datovému centru, připojení k internetu a latence. Zpoždění exekuce se nenastavuje individuálně, ale plošně pro všechny klienty na konkrétní platformě. Rychlost exekuce si můžete kdykoli zobrazit v Deníku, který je součásti Terminálu platformy.

Proč si FTMO u některých tříd aktiv účtuje komisi?

Abychom co nejlépe imitovali fungování finančních trhů v souladu s tržními standardy, počítáme při provádění obchodů také se simulovanými komisemi. Všechny komise aplikované na jednotlivé symboly může každý najít na našich webových stránkách nebo přímo v obchodní platformě. Je to další důležitá součást snahy o přiblížení se fungování reálného trhu a testování obchodních dovedností v co nejvěrnějších podmínkách, které platí na reálném trhu. Jsme hrdí na to, že máme jednu z nejnižších a nejkonkurenceschopnějších provizních struktur v oboru.

Uplatňuje FTMO skryté přirážky (markups) nebo dodatečné skluzy (slippage)?

Nepřidáváme skryté přirážky ani další skluzy. Obchody jsou prováděny podle cen zobrazených na obchodní platformě. V případě skluzu je provedená cena ovlivněna technickým zpožděním, které jsme vysvětlili výše. Skluzy mohou být kladné i záporné bez jakékoli preference.

Graf distribuce skluzů

Jak ovlivňuje kopírování obchodů FTMO Tradery?

V případě, že FTMO chce replikovat obchody klienta, běží replikační technologie v odděleném prostředí bez zásahu do účtu klienta. Podmínky obchodování na platformě klienta zůstávají stejné bez ohledu na to, zda jsou obchody klienta replikovány, či nikoli.