FTMO - Moderní prop trading

Slide HLEDÁME FOREX

TRADERY
HLEDÁME
FOREX
TRADERY
Obchodujte pro naši společnost.
Získejte až 90 % profitu, kryjeme ztráty.
FTMO Challenge Free Trial

$85M+

Suma v USD vyplacená
traderům

180+

Počet zemí, kde máme
registrované tradery

16M+

Počet obchodů
otevřených každý měsíc

8h

Průměrná doba
zpracování výplaty

Slide 1

$85M+

Suma v USD vyplacená traderům

FTMO INTRODUCTION

Obchodujte pro
mezinárodní tradingovou společnost

FTMO připravilo unikátní Ověřovací Proces pro obchodníky, který se skládá ze dvou fází. První částí je FTMO Challenge a druhým krokem je Verifikace. Celý Ověřovací Proces je navržen tak, aby odhalil i skryté obchodní talenty, jež dostanou tuto jedinečnou příležitost získat kapitál.

Na základě úspěšného splnění Ověřovacího Procesu vám bude umožněno získání účtu nazvaného FTMO Account. Na tomto účtu můžete obchodovat s kapitálem ve výši až 8 000 000 Kč. Vaše cesta k cíli může být náročná, ale naše vzdělávací aplikace, vyhodnocení účtů a výkonnostní kouč jsou zde, aby vám pomohli na cestě k finanční nezávislosti.

Obchodujte pro
mezinárodní tradingovou společnost

FTMO připravilo unikátní Ověřovací Proces pro obchodníky, který se skládá ze dvou fází. První částí je FTMO Challenge a druhým krokem je Verifikace. Celý Ověřovací Proces je navržen tak, aby odhalil i skryté obchodní talenty, jež dostanou tuto jedinečnou příležitost získat kapitál.

Na základě úspěšného splnění Ověřovacího Procesu vám bude umožněno získání účtu nazvaného FTMO Account. Na tomto účtu můžete obchodovat s kapitálem ve výši až 8 000 000 Kč. Vaše cesta k cíli může být náročná, ale naše vzdělávací aplikace, vyhodnocení účtů a výkonnostní kouč jsou zde, aby vám pomohli na cestě k finanční nezávislosti.

Ověřovací Proces

Ověřovací fáze
01.

FTMO Challenge

Ověřovací fáze
FTMO Challenge je první krok Ověřovacího Procesu k získání kapitálu. Pokud uspějete, postupujete do Verifikace. Ukažte své tradingové dovednosti, disciplínu a správné řízení rizika splněním obchodních pravidel.
02.

Verifikace

Ověřovací fáze
Verifikace je druhá a zároveň poslední část Ověřovacího Procesu. Verifikace je mnohem jednodušší, než FTMO Challenge a po jejím splněním získáváte kapitál. Ověřování je u konce. Gratulujeme!
Vyděláváte peníze
03.

FTMO Trader

Vyděláváte peníze
Stáváte se oficiálním FTMO Traderem. Na FTMO Accountu probíhá každý měsíc výplata, ze které si odnášíte až 90 % profitů. Případné ztráty kryje naše společnost. Pokud budeme spolupracovat dlouhodobě, kapitál ještě navýšíme.

Pravidla obchodování

Než vám dáme přístup k FTMO Accountu, potřebujeme si být jistí, že dokážete správně řídit riziko a kapitál poputuje do správných rukou. Sestavili jsme 4 jednoduchá pravidla. Pokud pravidla zvládnete dodržovat, ukážete nám svou disciplinovanost a správné řízení rizika, které je pro nás jako budoucí investory velice důležité. Obchodní styl, strategie, velikost pozic, instrumenty apod., vše je zcela na vás. Hlídáme pouze dodržování předem stanovených pravidel.

Risk:

Kapitál:

Rychlé srovnání
Krok 1 FTMO ChallengeKrok 2 VerifikaceKrok 3 FTMO Trader
Obchodní období30 Dní60 Dníneomezeně

FTMO Challenge má vyhrazeno 30 kalendářních dní; Verifikace má období stanoveno na 60 kalendářních dní.

Pokud splníte pravidla dříve, nemusíte nutně čekat po celou dobu. Jakmile splníte všechna pravidla, dozvíme se o tom a budeme Vás kontaktovat.

Například splníte všechna pravidla už 11. den. Určitě není potřeba čekat dalších 19 dní. Výsledky zkontrolujeme a domluvíme se na co nejrychlejším postupu do fáze Verifikace.

Minimální počet obch. dní 10 Dní10 DníX
Obchodník musí otevřít pozici alespoň v deseti ze třiceti sledovaných kalendářních dnů. Za obchodní den považujeme den dle SE(L)Č, kdy byla otevřena alespoň jedna obchodní pozice. Pokud je pozice otevřena po dobu několika dní, počítá se jako obchodní den pouze den otevření pozice. Dříve, než poskytneme obchodníkovi kapitál, musíme získat dostatečný vzorek obchodů k posouzení ziskovosti obchodníka. Vzorek deseti obchodních dní, tedy nejméně deseti obchodních pozic, považujeme za minimální.  
Maximální denní ztráta$500$500$500

Tomuto pravidlu se říká také „denní stoploss obchodníka“. Ten musí být dle našich podmínek nastavený maximálně na 5, respektive 10 % (v případě verze Aggressive) počátečního kapitálu za den. Pravidlo znamená, že v žádném okamžiku jednoho dne dle SE(L)Č nesmí profit ze všech pozic toho dne uzavřených v součtu s aktuálním otevřeným profitem přesáhnout požadovanou míru denního stoplossu. Vzorcem:

Aktuální denní ztráta = suma profitů/ztrát pozic toho dne uzavřených + aktuální otevřený profit/ztráta

V případě Challeng s kapitálem 1 000 000 CZK činí maximální denní ztráta 50 000 CZK. Pokud tedy v jeden den ztratíte na uzavřených pozicích např. 40 000 CZK, váš účet ten den již nesmí poklesnout o více než 10 000 CZK. Nesmí ale být ani -10 000 CZK na otevřených pozicích. A naopak, pokud v jeden den vyděláte 20 000 CZK, pak si ten den můžete dovolit pokles účtu již o 70 000 Kč.

Ještě jednou pro jistotu připomínáme, že se do denního stoplossu započítávají i otevřené pozice. Pokud jste tedy například na uzavřených pozicích v jeden den prodělali 42 000 CZK a posléze otevřete obchod, který půjde do ztráty 8 500 CZK, ale nakonec skončí v zisku, pak je bohužel již pozdě. V určitý okamžik totiž tvořila vaše denní ztráta 50 500 Kč, což přesahuje hodnotu denního stoplossu. Pozor na obnovení denní ztráty o půlnoci! Pokud daný den vyděláte třeba 20 000 CZK a následně se dostanete do otevřené ztráty 60 000 CZK, je vše v pořádku. Jakmile ovšem odbije půlnoc, již nemáte k dobru 20 000 CZK z předchozího dne a otevřená ztráta 60 000 CZK znamená porušení denní ztráty. Výše maximální ztráty poskytuje obchodníkovi dostatečný prostor pro obchodování a investorovi zaručuje jasně definované denní riziko. Obchodník i investor mají díky tomuto pravidlu zaručeno, že účet za jediný den nepoklesne pod tuto hranici. Právě proto jsou do pravidla započítány i otevřené ztráty.

Je potřeba si uvědomit, že otevřená ztráta by mohla být uzavřena ve chvíli, kdy v součtu s uzavřenými pozicemi toho dne převyšuje limit, čímž by účel tohoto pravidla, tedy nedovolit pokles zůstatku účtu o více než stanovený limit za den, pozbyl smyslu.

Maximální ztráta $1 000$1 000$1 000
Toto pravidlo by se dalo také nazvat jako „celkový stoploss účtu“. Equity obchodníkova účtu nesmí v žádném případě v jakýkoli okamžik během 30denního testování poklesnout pod 90 % počátečního kapitálu. Pro FTMO Challenge s kapitálem 1 000 000 CZK to znamená spodní hranici equity účtu 900 000 CZK, respektive 800 000 CZK u verze Aggressive. Opět se do tohoto limitu započítávají i otevřené pozice. Mechanismus výpočtu je úplně stejný jako u denní ztráty, jen není ohraničený jedním dnem, ale celým testovacím obdobím. 10 % počátečního kapitálu představuje dostatečný prostor pro obchodníka dokázat, že jeho účet je vhodný pro investici. Jde o kapitálový polštář, který udrží obchodníka ve hře i v případě počátečních ztrát. A investor má díky němu jistotu, že účet nemůže za žádných okolností poklesnout pod 90% hranici (80% u verze Aggressive).  
Profit Target$1 000$1 000 $500X

Toto pravidlo požaduje, aby obchodník za testovací období 30 dní dosáhl 10% nebo 20% zhodnocení v případě verze Aggressive. Profitem je myšlený konečný stav účtu při uzavřených pozicích oproti počátečnímu kapitálu, respektive na účtu nesmí být otevřeny žádné další pozice.

U tohoto pravidla jsme benevolentnější, jelikož se nejedná přímo o pravidlo money managementu nebo risk managementu. A tak v případě, že obchodník daného zisku nedosáhne (platí pro FTMO Challenge i Verifikaci), na konci období nebude ve ztrátě, budou uzavřeny všechny pozice a současně splní všechna ostatní pravidla, získává od nás novou FTMO Challenge zdarma.

Vrácení poplatku€155XVrácení poplatku
Poplatek je vratný s první výplatou z FTMO Accountu.
Krok 1FTMO Challenge Krok 1FTMO Challenge
Základní kapitál $10 000 $25 000 $50 000 $100 000 $200 000
Období 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní 30 Dní
Minimální počet obch. dní 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Maximální denní ztráta $500 $1 250 $2 500 $5 000 $10 000 $1 000 $2 500 $5 000 $10 000
Maximální ztráta $1 000 $2 500 $5 000 $10 000 $20 000 $2 000 $5 000 $10 000 $20 000
FTMO Challenge Profit Target $1 000 $2 500 $5 000 $10 000 $20 000 $2 000 $5 000 $10 000 $20 000
Vrácení poplatku €155 €250 €345 €540 €1 080 €250 €345 €540 €1 080
Hlavní výhody FTMO
Hlavní výhody FTMO

FTMO Swing

Vyberte si FTMO Account, který dokonale vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a potřebám. Účet FTMO Swing nemá žádná omezení týkající se držení pozic přes víkend nebo obchodování během makroekonomických zpráv.

Plán navyšování účtu

Naším cílem jsou dlouhodobé obchodní vztahy. Pokud se vám podaří být konzistentní a v zisku, navýšíme zůstatek na vašem FTMO Accountu každé 4 měsíce o 25 % podle Plánu navyšování obchodního účtu.

Free Trial

Pokud si stále nejste jisti, máte možnost vyzkoušet si proces zcela zdarma. Free Trial je zkrácenou verzí FTMO Challenge se stejnými obchodními podmínkami.

Připojte se mezi naše
FTMO Tradery

Jste připraveni stát se FTMO Traderem? Přijměte FTMO Challenge. Ověřovací Proces si také můžete vyzkoušet zcela zdarma.

Chci se připojit Zkusit zdarma

Výplatní systém

Výchozí výplatní poměr pro všechny FTMO tradery je nastaven na 80:20, nicméně 80% podíl není konečná hranice.

Pokud splníte podmínky našeho Plánu navyšování obchodního účtu, nejenže zvýšíme zůstatek na vašem FTMO Accountu o 25 %, ale také se automaticky změní výplatní poměr na skvělých 90:10!

Všichni FTMO tradeři mohou požádat o výplatu na požádání. Výplata může být zpracována již po 14 dnech, ale máte také možnost zvolit si vlastní den rozdělení zisku, který lze dokonce až třikrát změnit. Na závěr dodejme, že se postaráme o to, abyste vždy obdrželi svou výplatu v den, který vám nejvíce vyhovuje.

Používáme nejznámější

tradingové platformy

Pro naše obchodníky jsou k dispozici platformy MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader. Prostřednictvím těchto platforem můžete splnit pravidla pro získání kapitálu od naší společnosti. K zabezpečení nejlepších možných podmínek pro naše obchodníky využíváme vlastní řešení. Nenechte se zmást, FTMO není broker. Od obchodníků nepřijímáme vklady a není možné si u nás otevřít vlastní obchodní účet. Toto unikátní řešení je dostupné pouze pro klienty FTMO a pro účely získávání kapitálu a následné obchodování na FTMO Accountu.

 

forex Forex
indicies Indices
crypto Crypto
commodities Commodities
custom Custom
Symbol
Bid Price
Ask Price
Spread
Commissions
Overall costs

Jsme více než tradingová společnost

Zjistěte, jak můžete profitovat ze spolupráce s FTMO.

01.

Využijte naše aplikace pro lepší obchodování

Vyvíjíme vlastní tradingové aplikace. Některé jsou zaměřené na zlepšení risk managementu, jiné na disciplínu, psychologii a další důležité aspekty.

02.

Vyhodnocení obchodního účtu

Už při první myšlence na založení tohoto projektu jsme věděli, že našim obchodníkům musíme nabídnout nezaujatý pohled na jejich obchodní výsledky. Proč? Protože nezáleží na tom, zda je obchodník začátečník či profesionál, další názor je vždy neocenitelný. Pro mnoho obchodníků je trading navíc samotářská činnost, kde kolikrát ani vaši nejbližší nerozumí tomu, co na počítači celé hodiny děláte.

03.

Zákaznická podpora

Komunikace s tradery je pro nás nesmírně důležitá. Základem dlouhodobé spolupráce je správné porozumění všemu čemu je potřeba. Naše zákaznická podpora je tu pro vás, v osmnácti světových jazycích.

04.

Trading akademie

Ani začínající trader u nás nenarazí. Pro méně zkušené tradery máme připravená videa věnující se úplným začátkům až po pokročilejší tipy, ovládání plaforem a další dovednosti, které se v tradingu budou rozhodně hodit.

(Videa jsou dostupná pouze v angličtině.)

05.

Výkonnostní Kouč

Abychom potlačili špatné návyky a nežádoucí chování, je nezbytné najít zdroj takového chování, a to není vždy snadné. Z tohoto důvodu jsme v našem týmu najali kvalifikovaného výkonnostního trenéra. Náš Výkonnostní kouč položí některé konkrétní otázky specifické pro každého jednotlivce a pokusí se vás vést k pochopení problémů. Vzájemná spolupráce by měla vyústit v dlouhodobé řešení a eliminovat nežádoucí chování a následně vést k lepším obchodním výsledkům.

FTMO patří mezi nejlepší
Prop firmy. Víte proč?

 • Nejlepší obchodní podmínky

  FTMO Solution s širokým výběrem instrumentů napříč všemi oblastmi, s velmi nízkými poplatky a super-raw spready.

 • Páka 1:100

  Využijte páku 1:100 ve svůj prospěch. Žádné omezení velikosti pozic.

 • Pouze jednorázový poplatek

  Žádné měsíční poplatky, poplatek za členství, za doplňkové služby a jakékoliv skryté poplatky. Navíc jednorázový poplatek je vratný s první výplatou zisků.

 • Nejpopulárnější obchodní platformy

  MT4, MT5, nebo cTrader. Výběr je na vás!

 • Obchodujte jak chcete!

  Žádná omezení. Využijte strategie dle svého uvážení.

 • Obchodujte jakékoliv instrumenty

  Forex, Komodity, Indexy, Krypto, Akcie, Dluhopisy

Zpětná vazba od našich traderů

Připojte se mezi naše

FTMO Tradery

CHCI SE PŘIPOJIT ZKUSIT ZDARMA

2022 © Copyright - FTMO.com Made with ❤ for trading
Something truly special is coming in