PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - FTMO

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

01.  PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FTMO

Při používání našich služeb, zpracováváme osobní údaje našich zákazníků („vy“, „vaše“ nebo „Zákazník“). Tato Pravidla zpracování osobních údajů („Pravidla“) vám poskytují informace, jakým způsobem jsou vaše údaje zpracovávány.

V těchto Pravidlech se dozvíte zejména:

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů a na koho se obracet;
 2. Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je získáváme;
 3. Jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme;
 4. Jakým způsobem osobní údaje uchováváme a jak jsou zabezpečeny;
 5. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme;
 6. Zda předáváme vaše údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím; a
 7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit.
 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NA KOHO SE OBRACET?

Správcem osobních údajů je společnost FTMO Evaluation Global s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 092 13 651, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 332660 (dále jako „my“, „naše“, „naše společnosti“, „správci“).

Se všemi otázkami a uplatněním práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obracet na společnost FTMO Evaluation Global s.r.o. na adrese Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo na [email protected].

 1. JAKÉ INFROMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?

V této části si můžete přečíst obecné informace o tom, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je získáváme. Podrobné informace o tom, za jakými účely osobní údaje zpracováváme, jsou uvedeny v části 3 těchto Pravidel. Všechny informace, na základě kterých vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat nebo které jsou s vámi spojené, jsou považovány za osobní údaje.

Většinu údajů, které o vás shromažďujeme, získáváme přímo od vás v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se zejména o:

 1. Údaje, které nám poskytujete sami, zejména když se registrujete na stránkách, zadáváte informace do svého uživatelského účtu, provádíte objednávku služeb, zapojujete se do našich akcí a projektů, nebo když s námi komunikujete prostřednictvím zákaznické podpory nebo na sociálních sítích. Jde o identifikační a kontaktní údaje, konkrétně jméno, příjmení, telefon, email, adresu, datum narození, uživatelské jméno a heslo, IČO nebo DIČ, pokud jste podnikatel; platební údaje, například vaše bankovní spojení; a další údaje, jako jsou například záznamy komunikace mezi vámi a naší společností nebo údaje o případných reklamacích.
 1. Údaje, které automaticky sbíráme při vašem používání služeb. Jde o údaje o vašem zařízení (například IP adresa, typ zařízení, operační systém, použitý prohlížeč, poskytovatel připojení); údaje o používání stránek (například datum, čas a doba návštěvy, zemi, ze které stránky navštěvujete, historie prohlížení Stránek), a údaje o používání služeb (například přihlášení se a odhlášení, nastavení vašeho účtu, hodnotu vašeho fiktivního kapitálu, měnu vašeho účtu, obchodní strategie).

Některé údaje nám o vás poskytují třetí osoby, jako provozovatelé obchodních platforem, které si vyberete pro používání služeb, a provozovatelé sociálních sítí, pokud se rozhodnete propojit vaše účty na sociálních sítích s účtem na stránkách. Jedná se o:

 1. Údaje o fiktivních obchodech, které jste provedli (například typ finančního instrumentu, čas otevření a uzavření pozice, výše investice, zisk a ztráta) a údaje ze sociálních sítí (uživatelské jméno, profilový obrázek, email přirazený k účtu na sociální síti). Informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracovávají poskytovatelé obchodních platforem a provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely, naleznete v zásadách zpracování osobních údajů těchto osob.
 1. Jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme?

Osobní údaje využíváme k následujícím účelům:

 • Registrace a vytvoření účtu

Abyste mohli používat služby, musíte se na stránkách registrovat a vytvořit si svůj účet, za tímto účelem zpracováváme vaši osobní údaje.

Zpracovávané osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, dále můžeme zpracovávat vaše údaje související s nastaveními vašeho uživatelského účtu.

Právní důvod zpracování: Osobní údaje pro tento účel zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a poskytnutí těchto osobních údajů je povinné, bez nich totiž nemůžeme založit váš účet.

 • Poskytování služeb a výkon práv a povinností ze smlouvy mezi námi a zákazníkem

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, tj. zejména poskytovat vám příslušné přístupy, nástroje a podporu, provádět obchody, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje.  Pro tento účel se uplatní následující:

Zpracovávané osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje, v případě placených služeb i platební údaje, údaje o používání služeb, údaje o fiktivních obchodech, a pokud se rozhodnete propojit vaše účty na sociálních sítích s účtem na stránkách, pak i údaje ze sociálních sítí.

Právní důvod zpracování: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, na základě které vám poskytujeme služby, případně na základě našeho oprávněného zájmu. Poté, co vám přestaneme poskytovat služby, zpracováváme osobní údaje po omezenou dobu. Takové zpracování je nezbytné pro účely uplatnění a ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Zasílání pravidelných informací a další marketingová komunikace o našich službách a produktech nebo o událostech, kterých jsme součástí

Pokud jsme vám poskytovali služby, můžeme vám zasílat obchodní sdělení, která se službami souvisejí. Obchodní sdělení vám také můžeme zasílat v rozsahu, ke kterému nám udělíte souhlas. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Pro tento účel se uplatní následující:

Zpracovávané osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje.

Právní důvod zpracování: Pokud jsme vám poskytovali služby, můžeme vám obchodní oddělení zasílat na základě oprávněného zájmu, který spočívá v udržování kontaktu s našimi zákazníky. Pokud nám k zasílání obchodních sdělení udělíte souhlas, pak zpracováváme vaše údaje na jeho základě.

 • Zákaznická podpora a komunikace

Pokud využijete služeb naší zákaznické podpory, budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pro tento účel se uplatní následující:

Zpracovávané osobní údaje: Identifikační údaje, kontaktní údaje, další údaje a údaje ze sociálních sítí, pokud nás jejich prostřednictvím kontaktujete.

Právní důvod zpracování: Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu, který spočívá v udržování zákaznické spokojenosti a podpoře užívání našich služeb.

 • Vylepšování služeb

Pokud využijete některých našich služeb, budeme zpracovávat osobní údaje za účelem vývoje, testování a zdokonalení služeb a vylepšení jejich bezpečnosti. Pro tento účel se uplatní následující:

Zpracovávané osobní údaje: Identifikační, kontaktní údaje, údaje o vašem zařízení, údaje o používání stránek, údaje o používání služeb, a údaje o fiktivních obchodech.

Právní důvod zpracování: Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zdokonalování našich služeb.

 • Analytika

Abychom získali informace o tom, jakým způsobem jsou naše stránky a služby využívány, analyzujeme zákaznické chování. Pro tento účel se uplatní následující:

Zpracovávané osobní údaje: Identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o vašem zařízení, údaje o používání stránek, údaje o používání služeb, a údaje o fiktivních obchodech.

Právní důvod zpracování: Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjištění zákaznického chování a odhadu jejich preferencí.

 1. Jakým způsobem osobní údaje uchováváme a jak jsou zabezpečeny?

Vaše osobní údaje zpracováváme v zašifrované databázi na počítačích a jiných zařízeních. Aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme k jejich zabezpečení organizační a technická opatření, která důsledně dodržujeme.

 1. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše popsaných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.  Osobní údaje zpracováváme po následující dobu:

 1. pro plnění smlouvy a pro výkon práv a povinností v souvislosti se smlouvou, včetně případných reklamací, řešení škodných událostí nebo souvisejících soudních sporů jsou osobní údaje zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, maximálně však po dobu 10 let od ukončení poslední smlouvy;
 2. pro účel zasílání obchodních sdělení bez uděleného souhlasu jsou osobní údaje zpracovány maximálně po dobu 5 let od uplynutí poslední smlouvy mezi námi nebo do doby podání námitky nebo odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení;
 3. pro účely zlepšování našich služeb zpracováváme osobní údaje většinou po dobu maximálně 6 měsíců;
 4. pro plnění našich právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. podle daňových předpisů po dobu 10 let od vystavení příslušných dokladů k Vaší objednávce);
 5. v případě udělení souhlasu po dobu uvedenou v uděleném souhlasu.
 1. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme a PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše údaje zpřístupňujeme nebo předáváme osobám, které nám pomáhají zajištovat poskytování služeb, a to zejména následujícím:

 1. Provozovatel obchodní platformy, aby vám umožnil provádět fiktivní obchodování.
 2. Další třetí strany, které nám pomáhají zajištovat chod stránek a poskytování služeb (například další společnosti ve skupině, poskytovatelé hostingových a cloudových služeb, provozovatelé platebních systémů a finanční instituce, poskytovatelé nástrojů a služeb v oblasti podpory zákazníků, IT společnosti a správci systémů, marketingové a komunikační agentury, poradci a poskytovatelé poštovních služeb).

Dále můžeme předat vaše údaje osobám, u kterých k tomu udělíte souhlas, a také v případech, kdy je to naše povinnost vyplývající z právních předpisů nebo soudního a jiného právně závazného rozhodnutí. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předány, je smluvně zavázán chránit Vaše osobní údaje v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle našich pokynů.

Některé třetí strany shromažďují osobní údaje pro své vlastní účely jako správci. V takovém případě se uplatní jejich vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů.

 1. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Všechna svá práva uvedená níže, včetně svého práva na výmaz osobních údajů a odvolání souhlasu, můžete uplatnit zasláním žádosti e-mailem na adresu [email protected], případně můžete použít naše kontaktní údaje v části 1 těchto Zásady ochrany osobních údajů. Neexistují žádná konkrétní slova, která musíte ve své žádosti použít, ale buďte dostatečně konkrétní, abychom vám mohli s vaším požadavkem pomoci (např. identifikovat se, specifikovat právo, které si přejete uplatnit, jaké kroky si přejete provést, podrobnosti o jaké osobní údaje chcete vymazat atd.)

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Kdykoliv nás můžete požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje budeme zpracovávat, poskytneme vám o zpracování další podrobnosti. Pokud to budete požadovat, poskytneme vám také kopii zpracovávaných osobních údajů. Prosím vezměte na vědomí, že první kopii Vašich údajů Vám pošleme zdarma, každá další bude již za menší poplatek.

 • Právo na opravu osobních údajů

Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit, a my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit a doplnit sami za pomocí úprav vašeho uživatelského účtu.

 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se jedná o následující případy:

 • Údaje již nejsou potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je shromáždili nebo jinak zpracovali;
 • Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další právní důvod pro jejich zpracování (uplatní se pouze v případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu);
 • Pokud vznesete námitku a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitky vůči zpracování za účelem přímého marketingu; nebo
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.

Žádosti o výmaz osobních údajů nebudeme moci vyhovět, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo z jiných důvodů stanovených právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování

V případech uvedených v čl. 18 GDPR nás můžete rovněž žádat, abychom po určitou dobu omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů a poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

V případě automatizovaného zpracování založeného na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy máte právo, abychom vám údaje poskytly ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a abychom je zaslali jinému správci osobních údajů.

 • Právo vznést námitku

V případě, že budeme osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu  našich právních nároků.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely zasílaní reklamních informací o našich produktech a službách, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu po obdržení námitky. V takovém případě Vás již nebudeme moci seznamovat s nabídkami o našich produktech a službách.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Vyjma případů, kdy je zpracování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy, kdy je tak povoleno na základě příslušných právních předpisů, nebo založeno na vašem výslovném souhlasu, máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Naším příslušným dozorovým orgánem dle adresy hlavního sídla je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika, email [email protected]. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla zpracování osobních údajů můžeme jednostranně změnit, ale uděláme to jenom v nezbytných případech a vždy Vás o tom budeme informovat. Novou verzi Pravidel zároveň zveřejníme ve vaší Klientské sekci.