FAQ

Jaký je právní vztah mezi obchodníkem a společností FTMO při správě účtu?

Vztah mezi FTMO Trader a FTMO je založen na Smlouvě o FTMO Accountu, kterou s vámi podepíšeme poté, co úspěšně absolvujete vaši FTMO Challenge, Verifikaci a proces KYC/KYB. Smlouva o FTMO Accountu je právně závazný dokument, který definuje naše i vaše povinnosti a práva. Pokud máte zájem o vzor smlouvy, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Jaký je postup při podpisu smlouvy?

Jakmile splníte Pravidla obchodování vaší Verifikace, odemkne se ve vaší Klientské sekci sekce FTMO Identita.
V sekci FTMO Identita si budete moci uložit své osobní nebo firemní údaje a související dokumentaci a nechat je ověřit naším compliance týmem.
Kontrola shody obvykle trvá méně než 1 pracovní den u osobních registrací a až 3 pracovní dny u firemních registrací.
Po ověření všech údajů naším týmem budou tyto údaje bezpečně uloženy v našem systému a připraveny k použití v případě, že budete chtít začít využívat svůj FTMO Account(y) nebo uzavřít novou Smlouvu o FTMO Accountu.

Na výběr jsou dva různé typy identit:

1. Fyzická osoba – V tomto případě budete muset absolvovat proces ověření KYC – Know Your Customer. Je vyžadován platný doklad totožnosti vydaný státem a doklad o adrese.

2. Podnikatel – V tomto případě je nutné projít procesem ověření KYB – Know Your Business. Vyžaduje se platný doklad totožnosti vydaný státem, doklad potvrzující registraci jako podnikatele a doklad o adrese.

3, Právnická osoba / Společnost – V tomto případě je nutné projít procesem ověření KYB – Know Your Business. Vyžaduje se platný doklad totožnosti vydaný státem a doklad o adrese zástupce společnosti, dokument potvrzující právní existenci společnosti a doklad o adrese společnosti.

Jakmile úspěšně projdete kontrolou KYC nebo KYB, Smlouva o FTMO Accountu se vám odemkne k nahlédnutí a podpisu v Klientské sekci – FTMO Tradeři – Smlouvy. Smlouvu si budete moci přečíst a pomocí své FTMO identity ji vyplnit několika kliknutími.

Klientská sekce je navržena tak, aby byla intuitivní a přehledná a aby vám poskytla většinu potřebných informací, ale v případě potřeby pomoci nebo asistence se vždy můžete obrátit na naši zákaznickou podporu.

Nejprve potřebujeme vědět, zda si přejete podepsat Smlouvu o FTMO Accountu a zaregistrovat svůj FTMO Account na vás jako fyzickou nebo právnickou osobu.

Fyzická osoba

Pokud si přejete uzavřít Smlouvu o FTMO Accountu a následně fakturovat výplaty jako fyzická osoba, zvolte možnost Fyzická osoba a budete vyzváni k zadání:

Platný doklad totožnosti vydaný státem – cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz. V případě, že je váš doklad totožnosti výhradně v některém z následujících jazyků, použijte mezinárodní pas s přepisem údajů do latinky – amharština, arabština, arménština, bengálština, barmština, daríjština, maledivština, perština, gruzínština, hindština, khmerština (kambodžština), rwandština, laosština, mongolština, nepálština, sinhálština, urdština.

Doklad o adrese, který musí být úplný a musí obsahovat vaše jméno, příjmení, vaši adresu, datum vydání, jako např: bankovní výpis, faktura, výpis z účtu, nájemní smlouva, účet za komunální služby.

Ujistěte se, že doklad o adrese není starší než 3 měsíce a je v latince, arabštině, srbštině, ukrajinštině, ruštině nebo japonštině. Doklady psané latinkou jsou zpracovávány rychleji. Ostatní mohou trvat déle, a pokud jsou v jiné abecedě, přiložte prosím překlad do angličtiny nebo francouzštiny.

Podnikatel (OSVČ)

Pokud chcete uzavřít Smlouvu o FTMO Accountu a následně fakturovat výplaty jako podnikatele, zvolte možnost Podnikatel. Budete provedeni dvoufázovým procesem: ověřením totožnosti a shromážděním informací o podnikateli.

První krok: Ověření totožnosti

V tomto kroku se ověřuje totožnost podnikatele. Požadované dokumenty zahrnují:

Průkaz totožnosti vydaný státem: cestovní pas nebo občanský průkaz. V případě, že je váš doklad totožnosti pouze v jednom z následujících jazyků, použijte mezinárodní pas s přepisem údajů do latinky – amharština, arabština, arménština, bengálština, barmština, daríjština, maledivština, perština, gruzínština, hindština, khmerština (kambodžština), rwandština, laosština, mongolština, nepálština, sinhálština, urdština.

Doklad o adrese: Například výpis z bankovního účtu, faktura nebo účet za komunální služby. Musí obsahovat vaše jméno, adresu a datum vydání a nesmí být starší než 3 měsíce.

Druhý krok: Shromáždění informací o podnikateli a podpůrných dokumentů

Požadované informace:

Obecné informace: Registrační číslo, DIČ (pokud je relevantní), adresa sídla, země registrace a kontaktní údaje.
Údaje o zástupci: Jméno, datum narození, státní příslušnost.

Vlastnická struktura: Informace o případném akcionáři s více než 25 % akcií společnosti (konečný vlastník) – relevantní pro podnikatele z některých jurisdikcí, v případě, že neexistuje jiný akcionář než vy, vyplňte informace o vás jako o podnikateli.

Požadované dokumenty:

Potvrzení o registraci: např. osvědčení o registraci, aktuální výpis ze státního rejstříku apod. Nesmí být starší než 12 měsíců.

Doklad o adrese podnikatele: Bankovní výpis, faktura, výpis z účtu, nájemní smlouva, účet za komunální služby, výpis ze státního rejstříku/jiný rovnocenný doklad ze státního rejstříku, potvrzení o bezúhonnosti nebo jiné podobné firemní dokumenty.

Jazykové požadavky

Přijímáme doklady psané latinkou, dále v arabštině, srbštině, ukrajinštině, ruštině a japonštině. Dokumenty psané latinkou jsou zpracovávány rychleji. Pokud předkládáte dokumenty v arabštině, srbštině, ukrajinštině, ruštině nebo japonštině, může proces trvat déle. U dokumentů v jiných abecedách zajistěte překlad do angličtiny/francouzštiny.
Pokud jsou předložené dokumenty nedostatečné, mohou být po posouzení vyžádány další informace nebo dokumenty.

Právnická osoba (registrace společnosti)

Pokud chcete uzavřít smlouvu o FTMO Accountu a následně fakturovat výplaty prostřednictvím právnické osoby (musíte být ředitelem a akcionářem příslušné společnosti), zvolte možnost Společnost a budete vyzváni k zadání:

Oficiální dokumenty dokládající základní informace o právnické osobě:

Doklad potvrzující právní existenci společnosti, např. osvědčení o založení/registraci, aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o způsobilosti k právním úkonům, osvědčení o dobré pověsti, zakládací listina/statut sdružení/registrace nebo jiné podobné dokumenty.

Dokument umožňující identifikaci všech skutečných majitelů (osob s více než 25% podílem) společnosti, jako je registr akcionářů, informační výpis, aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o způsobilosti, zakládací listina/statut sdružení/registrace nebo jiné podobné dokumenty. Upozorňujeme, že výpisy z bankovních účtů nejsou jako potvrzení statusu skutečných majitelů akceptovány.

Doklad o adrese, například výpis z bankovního účtu, faktura, potvrzení o stavu účtu, nájemní smlouva, účet za služby, výpis ze státního rejstříku/jiný rovnocenný doklad ze státního rejstříku, potvrzení o bezúhonnosti nebo jiné obdobné firemní dokumenty.

Předložené doklady nesmí být starší než 12 měsíců před datem předložení a jejich kombinace musí být doložena k ověření:

názvu společnosti,

registračního čísla společnosti,

právní formy (typu) společnosti,

adresy sídla společnosti,

data založení.

Pokud shledáme dokumenty nedostatečnými, můžete být po posouzení poskytnutých dokumentů požádáni o poskytnutí dalších informací/dokumentů.

V případě, že má právnická osoba více korporátních vrstev (tj. prostřednické holdingové společnosti), je třeba předložit příslušné dokumenty potvrzující právní existenci společnosti u každé z těchto společností.

Údaje o osobách jednajících jménem společnosti v souvislosti s obchodním vztahem s FTMO (FTMO Tradeři).

Platný doklad totožnosti vydaný státem – cestovní pas nebo občanský průkaz. V případě, že je váš doklad totožnosti výhradně v některém z následujících jazyků, použijte mezinárodní pas s přepisem údajů do latinky – amharština, arabština, arménština, bengálština, barmština, daríjština, maledivština, perština, gruzínština, hindština, khmerština (kambodžština), rwandština, laosština, mongolština, nepálština, sinhálština, urdština.

Oprávnění jednat jménem společnosti (oprávnění není třeba nahrávat v případě, že jste ředitelem společnosti nebo jiným úředníkem s výkonnou pravomocí zapsaným v příslušném rejstříku).

Upozorňujeme, že s neziskovými organizacemi nebo svěřenskými fondy nemůžeme uzavřít smlouvu, stejně jako se společnostmi, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví neziskových organizací nebo svěřenských fondů.