FAQ

Jaký je právní vztah mezi obchodníkem a společností FTMO při správě účtu?

Vztah mezi FTMO Trader a FTMO je založen na smluvní dohodě, kterou s vámi podepíšeme poté, co úspěšně absolvujete FTMO Challenge a Verifikaci. Smlouva o FTMO Accountu je právně závazný dokument, který definuje naše i vaše povinnosti a práva. Pokud máte zájem o vzor smlouvy, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Jaký je postup při podpisu smlouvy?

Jakmile splníte Profit Target vaší Verifikace (se zaznamenanými ztrátami v rámci Maximální denní ztráty a Maximální ztráty), odemkne se ve vaší Klientské sekci sekce FTMO Identita.
V sekci FTMO Identita si budete moci uložit své osobní nebo firemní údaje a nechat je ověřit naším týmem.
Kontrola shody obvykle trvá méně než 1 pracovní den u osobních registrací a až 3 pracovní dny u firemních registrací.
Po ověření všech údajů naším týmem budou tyto údaje bezpečně uloženy v našem systému a připraveny k použití v případě, že budete chtít spravovat svůj FTMO Account(y) nebo uzavřít novou Smlouvu o FTMO Accountu.

Na výběr jsou dva různé typy identit:

1. Fyzická osoba (v tomto případě budete muset absolvovat proces ověření KYC – Know Your Customer).

2. Právnická osoba/podnikatel (v tomto případě byste měli absolvovat proces ověření KYB – Know Your Business).

Jakmile úspěšně projdete kontrolou KYC nebo KYB, Smlouva o FTMO Accountu se vám odemkne k nahlédnutí a podpisu v Klientské sekci – FTMO Tradeři – Smlouvy. Smlouvu si budete moci přečíst a pomocí své FTMO identity ji vyplnit několika kliknutími.

Klientská sekce je navržena tak, aby byla intuitivní a přehledná a aby vám poskytla většinu potřebných informací, ale v případě potřeby pomoci nebo asistence se vždy můžete obrátit na naši zákaznickou podporu.

Nejprve potřebujeme vědět, zda si přejete podepsat Smlouvu o FTMO Accountu a zaregistrovat svůj FTMO Account na vás jako fyzickou nebo právnickou osobu.

Fyzická osoba

Pokud si přejete uzavřít Smlouvu o FTMO Accountu a následně fakturovat výplaty jako fyzická osoba, zvolte možnost Fyzická osoba a budete vyzváni k zadání:

Platný doklad totožnosti vydaný státem – cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz. V případě, že je váš doklad totožnosti výhradně v některém z následujících jazyků, použijte mezinárodní pas s přepisem údajů do latinky – amharština, arabština, arménština, bengálština, barmština, daríjština, maledivština, perština, gruzínština, hindština, khmerština (kambodžština), rwandština, laosština, mongolština, nepálština, sinhálština, urdština.

Právnická osoba / Podnikatel

Pokud chcete uzavřít Smlouvu o FTMO Accountu a následně fakturovat výplaty prostřednictvím právnické osoby nebo podnikatele (podmínkou úspěšné registrace je, abyste měli jednatelské oprávnění), zvolte možnost Firma a budete vyzváni k zadání:

Oficiální dokumenty dokládající základní informace o společnosti:

Doklad potvrzující právní existenci společnosti, např. osvědčení o založení/registraci, aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o způsobilosti k právním úkonům, osvědčení o dobré pověsti, zakládací listina/statut sdružení/registrace nebo jiné podobné dokumenty.

Dokument umožňující identifikaci všech skutečných majitelů (osob s více než 25% podílem) společnosti, jako je registr akcionářů, informační výpis, aktuální výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o způsobilosti, zakládací listina/statut sdružení/registrace nebo jiné podobné dokumenty. Upozorňujeme, že výpisy z bankovních účtů nejsou jako potvrzení statusu skutečných majitelů akceptovány.

Doklad o adrese, například výpis z bankovního účtu, faktura, potvrzení o stavu účtu, nájemní smlouva, účet za služby, výpis ze státního rejstříku/jiný rovnocenný doklad ze státního rejstříku, potvrzení o bezúhonnosti nebo jiné obdobné firemní dokumenty.

Předložené doklady nesmí být starší než 12 měsíců před datem předložení a jejich kombinace musí být doložena k ověření:

názvu společnosti,

registračního čísla společnosti,

právní formy (typu) společnosti,

adresy sídla společnosti,

data založení.

Pokud shledáme dokumenty nedostatečnými, můžete být po posouzení poskytnutých dokumentů požádáni o poskytnutí dalších informací/dokumentů.

V případě, že má právnická osoba více korporátních vrstev (tj. prostřednické holdingové společnosti), je třeba předložit příslušné dokumenty potvrzující právní existenci společnosti u každé z těchto společností.

Údaje o osobách jednajících jménem společnosti v souvislosti s obchodním vztahem s FTMO (FTMO Tradeři).

Platný doklad totožnosti vydaný státem – cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz. V případě, že je váš doklad totožnosti výhradně v některém z následujících jazyků, použijte mezinárodní pas s přepisem údajů do latinky – amharština, arabština, arménština, bengálština, barmština, daríjština, maledivština, perština, gruzínština, hindština, khmerština (kambodžština), rwandština, laosština, mongolština, nepálština, sinhálština, urdština.

Oprávnění jednat jménem společnosti (oprávnění není třeba nahrávat v případě, že jste ředitelem společnosti nebo jiným úředníkem s výkonnou pravomocí zapsaným v příslušném rejstříku).

Upozorňujeme, že s neziskovými organizacemi nebo svěřenskými fondy nemůžeme uzavřít smlouvu, stejně jako se společnostmi, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví neziskových organizací nebo svěřenských fondů.