Frequently Asked Questions

Jakmile se dostanu do Premium programu, zůstanu tam natrvalo?

Premuim program je vázán na konkrétní objednávku a není časově omezen.

Z Premium programu budete vyřazeni, pokud nastane jedna z následujících situací:

  • Neuspějete u FTMO Accountu, který je součástí Premium programu.
  • Neuspějete u 3 účtů bez ohledu na fázi (FTMO Challenge, Verifikace, FTMO Account).
  • Porušíte smluvní podmínky Premium programu.