Frequently Asked Questions

Làm thế nào để trở thành một Nhà giao dịch FTMO?

Để trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ phải vượt qua hai vòng đánh giá kỹ năng của chúng tôi.

Vòng 1: Thử Thách FTMO

Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản Demo với tiền vốn ảo và sẽ phải giao dịch theo các Mục tiêu giao dịch của FTMO. Bạn sẽ có những điều kiện ưu việt dưới dạng giải pháp giao dịch của riêng FTMO chúng tôi với mức phí hoa hồng (commissions) và chênh lệch giá (spreads) rất thấp. Nếu bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của vòng này, bạn sẽ được tiếp tục với vòng thứ hai cũng là vòng cuối cùng của Quy trình đánh giá.

Vòng 2: Xác Minh FTMO

Tại vòng thi này bạn cũng sẽ được cung cấp một tài khoản Demo với tiền vốn ảo và FTMO sẽ đánh giá lần cuối cùng về hiệu suất và tính bền vững trong giao dịch của bạn. Ở vòng này, các quy định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định, xin vui lòng truy cập phần các mục tiêu giao dịch (Trading Objectives).

Sau khi vượt qua giai đoạn Xác minh và các kết quả giao dịch của bạn được chúng tôi kiểm tra xem xét thành công, bạn sẽ chính thức trở thành một Nhà giao dịch FTMO. Tuy nhiên bạn cần phải hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng cho Tài khoản FTMO của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để xác minh danh tính ví dụ như hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công dân. Việc ký kết hợp đồng phụ thuộc vào việc hoàn thiện các thủ tục nhận dạng theo các chính sách nội bộ của FTMO.

FTMO không cung cấp các dịch vụ cho những cá nhân đến từ các quốc gia được nêu ở đây, những người có tên trong danh sách bị trừng phạt, những người có tiền án liên quan đến tội phạm tài chính hoặc khủng bố, những người dưới 18 tuổi, các công ty ủy thác và cả những người bị cấm trước đây do đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng đã ký với FTMO. Công ty FTMO có quyền chấm dứt Hợp đồng Tài khoản FTMO với các khách hàng ngay cả khi hợp đồng đã được ký kết, nếu những người này rơi vào bất kỳ một trường hợp bị cấm nào đã được nêu ở trên.

Lưu ý rằng chúng tôi không cấp Tài khoản FTMO dựa trên bất kỳ thành tích nào trong quá khứ của nhà giao dịch.