Các Câu Hỏi Thường Gặp

Phải làm những gì để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Để trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ phải vượt qua hai vòng đánh giá kỹ năng của chúng tôi.

Vòng 1: Thử Thách FTMO

Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản Demo và sẽ phải giao dịch theo các quy định mà FTMO đề ra. Bạn sẽ được sở hữu một tài khoản FTMO của chúng tôi với đầy đủ các tính năng ưu việt cùng phí hoa hồng (commissions) và chênh lệch (spreads) rất thấp. Nếu bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của vòng  này, bạn sẽ được tiếp tục với vòng kế tiếp.

Vòng 2: Xác Minh FTMO

Tại vòng thi này bạn cũng sẽ được cung cấp một tài khoản Demo và FTMO sẽ đánh giá lần cuối cùng về các kết quả giao dịch của bạn từ tài khoản Demo này.
Ở vòng này, các quy định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định, vui lòng truy cập phần các mục tiêu giao dịch (Trading Objectives).

Sau khi bạn vượt qua giai đoạn xác minh, để chính thức trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn cần phải hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng bao gồm cả việc xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để xác minh danh tính ví dụ như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe của bạn. Đây là điều kiện bắt buộc được quy định bởi các chính sách nội bộ của FTMO. Công ty FTMO không cung cấp dịch vụ cho các cá nhân có tên trong danh sách bị xử phạt, những người có hồ sơ tội phạm liên quan đến các hoạt động tội phạm tài chính hoặc khủng bố, những người dưới 18 tuổi, các công ty ủy thác và cả những người bị cấm trước đây do vi phạm hợp đồng thỏa thuận đã ký với FTMO. Công ty FTMO có quyền chấm dứt hợp đồng với các khách hàng ngay cả khi hợp đồng đã được ký kết, nếu những người này rơi vào bất kỳ một trường hợp bị cấm nào đã được nêu ở trên.

Lưu ý! FTMO không đánh giá kết quả dựa trên những thành tích trong quá khứ của nhà giao dịch, chúng tôi chỉ dựa vào kết quả qua hai vòng đánh giá kỹ năng do FTMO đề ra.