Phải làm những gì để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Phải làm những gì để trở thành nhà giao dịch FTMO?

Để trở thành nhà giao dịch FTMO, bạn sẽ phải vượt qua hai vòng đánh giá kỹ năng của chúng tôi.

Vòng 1: Thử Thách FTMO

Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản Demo sử dụng trong vòng 30 ngày, và bạn sẽ phải giao dịch theo các quy định mà FTMO đề ra. Bạn sẽ được sở hữu một tài khoản FTMO của chúng tôi với đầy đủ các tính năng ưu việt cùng phí hoa hồng (commissions) và chênh lệch (spreads) rất thấp. Nếu bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của vòng  này, bạn sẽ được tiếp tục với vòng kế tiếp.

Vòng 2: Xác Minh FTMO

Bạn sẽ được cung cấp một tài khoản Demo sử dụng trong vòng 60 ngày, FTMO sẽ đánh giá lần cuối về kết quả giao dịch của bạn trong vòng này.
Ở vòng này, các quy định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định, vui lòng truy cập phần các mục tiêu giao dịch (Trading Objectives).
Lưu ý! FTMO không đánh giá kết quả dựa trên những thành tích trong quá khứ của nhà giao dịch, chúng tôi chỉ dựa vào kết quả qua hai vòng đánh giá kỹ năng do FTMO đề ra.