Những ai có thể tham gia FTMO?

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Những ai có thể tham gia FTMO?

FTMO chào đón các nhà giao dịch tài năng trên khắp thế giới. Chúng tôi không yêu cầu họ bất cứ bằng cấp hay chứng chỉ gì liên quan, ngoại trừ các kỹ năng giao dịch và quản lý rủi ro tốt đồng thời đủ 18 tuổi trở lên.