Các Câu Hỏi Thường Gặp

Những ai có thể tham gia FTMO?

FTMO chào đón các nhà giao dịch tài năng trên khắp thế giới, ngoại trừ các khách hàng đến từ Iran, Syria và Bắc Triều Tiên. Thêm vào đó là các cá nhân có tên trong danh sách bị xử phạt, những người có hồ sơ tội phạm liên quan đến các hoạt động tội phạm tài chính hoặc khủng bố và những người trước đó bị cấm do vi phạm hợp đồng thỏa thuận đã ký với FTMO.

Chúng tôi không yêu cầu các nhà giao dịch phải trình bất cứ bằng cấp hay chứng chỉ liên quan, ngoại trừ các kỹ năng giao dịch và quản lý rủi ro tốt, đồng thời đủ 18 tuổi trở lên.

Do sự phát triển của quy định và các quyết định kinh doanh dựa trên các cân nhắc về quản lý rủi ro, FTMO đã ngừng chấp nhận các khách hàng mới đến từ Ấn Độ kể từ ngày 28/02/2023 và cho đến ngày 29/03/2023 chúng tôi cũng ngừng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng đã đăng ký đến từ Ấn Độ. Xin lưu ý rằng giới hạn này chỉ áp dụng đối với những cư dân ở Ấn Độ và không có hiệu lực đối với các công dân Ấn Độ hiện đang cư trú ở nước ngoài, những người có thể cung cấp các bằng chứng xác minh địa chỉ cư trú đó của họ.

Trên cơ sở các cân nhắc liên quan đến quản lý vận hành, công ty FTMO chúng tôi đã quyết định ngừng hoạt động tại các tiểu bang sau của Hoa Kỳ: Delaware, Louisiana, South Carolina, Montana và Arkansas kể từ ngày 04/08/2023.

Trên cơ sở các cân nhắc liên quan đến quản lý vận hành, công ty FTMO chúng tôi đã quyết định ngừng chấp nhận các khách hàng đến từ các tiểu bang sau của Hoa Kỳ: Delaware, Louisiana, South Carolina, Montana và Arkansas. Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/05/2023, tuy nhiên các Thử thách FTMO đã được bắt đầu trước ngày này và các Tài khoản FTMO vẫn đang trong trạng thái hoạt động không bị ảnh hưởng bởi quyết định này (các khách hàng này sẽ không được phép đặt mua các Thử thách FTMO mới). Ngoài ra, kể từ ngày 04/08/2023 chúng tôi sẽ ngừng ký các hợp đồng mới cũng như ngừng cung cấp các Tài khoản FTMO của chu kỳ giao dịch kế tiếp cho các khách hàng ở các tiểu bang đã nêu trên.