Các Câu Hỏi Thường Gặp

Những ai có thể tham gia FTMO?

Ngoài những trường hợp ngoại lệ được liệt kê dưới đây, chúng tôi chấp nhận các khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không yêu cầu các nhà giao dịch phải có trình độ chuyên môn đặc biệt. Tất cả các khách hàng phải từ ít nhất 18 tuổi trở lên. Nếu bạn biết cách giao dịch có lãi và có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp thì bạn chính là người chúng tôi đang tìm kiếm.

Xin lưu ý rằng, FTMO không cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng đến từ Iran, Syria, Miến Điện và Bắc Triều Tiên hay là tại liên bang Nga. Thêm vào đó là các cá nhân có tên trong danh sách bị xử phạt, những người có hồ sơ tội phạm liên quan đến các hoạt động tội phạm tài chính hoặc khủng bố và những người trước đó bị cấm do vi phạm hợp đồng thỏa thuận đã ký với FTMO. Trong trường hợp của Hoa Kỳ, FTMO không chấp nhận các khách hàng ở các tiểu bang Louisiana, Nam Carolina, Montana, Arkansas và Delaware. FTMO cũng không chấp nhận các khách hàng – pháp nhân là các công ty ủy thác.

Do sự phát triển của quy định và các quyết định kinh doanh dựa trên các cân nhắc về quản lý rủi ro, FTMO không chấp nhận các khách hàng đến từ Ấn Độ, Liên bang Nga, Cộng hòa Bê-la-rút và Cộng hòa Indonesia. Xin lưu ý rằng giới hạn này chỉ áp dụng đối với những cư dân ở Ấn Độ, Liên bang Nga, Cộng hòa Bê-la-rút và Cộng hòa Indonesia nhưng không có hiệu lực đối với các công dân của những nước này hiện đang cư trú ở nước ngoài, những người có thể cung cấp các bằng chứng xác minh địa chỉ cư trú đó của họ.