Các Câu Hỏi Thường Gặp

Làm cách nào tôi có thể rút lợi nhuận của mình?

Mặc dù các Nhà giao dịch FTMO chỉ giao dịch bằng tiền vốn ảo nhưng họ có quyền nhận phần thưởng dưới dạng tiền thật nếu họ có thể tạo ra “lợi nhuận” từ Tài khoản FTMO. Điều này có nghĩa là chỉ cần họ biết cách giao dịch có lãi, chứng minh được các kỹ năng của mình cũng như giá trị của dữ liệu được cung cấp trong quá trình này, thì cho dù là giao dịch với tiền vốn ảo họ sẽ vẫn nhận được phần thưởng.

Việc chi trả lợi nhuận được diễn ra hàng tháng, tức là cứ sau 30 ngày kể từ lần giao dịch đầu tiên trên tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể yêu cầu được thanh toán sớm hơn. Cụ thể là cứ sau 14 ngày kể từ khi chu kỳ 1 tháng giao dịch được bắt đầu, bạn có thể gửi yêu cầu rút khoản tiền lợi nhuận kiếm được. Miễn là Tài khoản FTMO của bạn tạo ra được một số lợi nhuận từ giao dịch mô phỏng. Ngày chia lợi nhuận có thể được thay đổi tối đa 3 lần cho mỗi lần rút tiền, bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 14 ngày đến 60 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch. Lưu ý, nếu trước khi kết thúc chu kỳ 1 tháng giao dịch, bạn không có bất kỳ sự thay đổi nào về ngày phân chia lợi nhuận thì ngày đó sẽ mặc định là ngày cuối cùng của chu kỳ giao dịch. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch bắt đầu giao dịch vào ngày mùng 1 tháng Tư, thì lần phân chia lợi nhuận đầu tiên (nếu có) sẽ được thực hiện sớm nhất vào ngày 15 tháng Tư và muộn nhất vào ngày 31 tháng Năm (60 ngày kể từ ngày bắt đầu chu kỳ giao dịch).

Các khoản thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được hóa đơn thanh toán. Bạn có thể nhận lợi nhuận của mình bằng chuyển khoản ngân hàng thông thường, thông qua ví tiền điện tử Skrill hoặc ví tiền mã hóa (cryptocurrency wallet). Chúng tôi không tính bất kỳ lệ phí gì khi bạn rút tiền. Vì lý do pháp lý, chuyển khoản ngân hàng không được áp dụng cho các khoản thanh toán/chi trả trong trường hợp của các quốc gia sau: Venezuela, Cuba, Sudan và Ukraine.

Bạn không cần phải đạt được bất kỳ khoản lợi nhuận tối thiểu nào để nhận được phần chia lợi nhuận, chỉ cần đủ để trang trải phí giao dịch*. Bất kể số tiền lợi nhuận được tạo ra là bao nhiêu, bạn luôn có quyền rút 80% khoản lợi nhuận đó. Nếu bạn đáp ứng được các điều khoản trong kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi, thì không chỉ số dư Tài khoản FTMO của bạn được tăng thêm 25% mà bạn còn được hưởng 90% khoản thanh toán lợi nhuận.

Trong trường hợp bạn muốn giữ phần chia lợi nhuận của mình để gia tăng vốn hoặc hình thành lớp đệm phòng tránh sự sụt giảm vốn, bạn có thể làm như vậy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khoản tiền 20% lợi nhuận đã được phân chia (10% với Kế hoạch nâng cấp vốn) sẽ luôn bị khấu trừ.

* Do có phí thanh toán chuyển khoản phát sinh, chúng tôi yêu cầu các khoản tiền rút lợi nhuận tối thiểu là 20 USD đối với chuyển khoản ngân hàng và 50 USD đối với các chuyển khoản bằng tiền mã hóa, nhằm mục đích trang trải chi phí của mỗi giao dịch chuyển khoản.