Các Câu Hỏi Thường Gặp

Làm cách nào tôi có thể rút lợi nhuận của mình?

Việc chi trả lợi nhuận được diễn ra hàng tháng, tức là cứ sau 30 ngày kể từ lần giao dịch đầu tiên trên tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể yêu cầu được thanh toán sớm hơn. Cụ thể là cứ sau 14 ngày kể từ khi chu kỳ 1 tháng giao dịch được bắt đầu, bạn có thể gửi yêu cầu rút khoản tiền lợi nhuận mà bạn kiếm được. Ngày phân chia lợi nhuận mà bạn yêu cầu có thể được thay đổi tối đa là 3 lần, bất kỳ lúc nào trong phạm vi từ ngày thứ 14 và ngày thứ 60 kể từ ngày bắt đầu chu kỳ giao dịch. Lưu ý, nếu trước khi kết thúc chu kỳ 1 tháng giao dịch, bạn không có bất kỳ sự thay đổi nào về ngày phân chia lợi nhuận thì ngày đó sẽ mặc định là ngày cuối cùng của chu kỳ giao dịch. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch bắt đầu giao dịch vào ngày mùng 1 tháng Tư, thì lần phân chia lợi nhuận đầu tiên (nếu có) sẽ được thực hiện sớm nhất vào ngày 15 tháng Tư và muộn nhất vào ngày 31 tháng Năm (60 ngày kể từ ngày bắt đầu chu kỳ giao dịch).

Các khoản thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi nhận được hóa đơn thanh toán. Bạn có thể nhận lợi nhuận của mình bằng chuyển khoản ngân hàng thông thường, thông qua ví tiền điện tử Skrill hoặc ví tiền mã hóa (cryptocurrency wallet). Chúng tôi không tính bất kỳ lệ phí gì khi bạn rút tiền.

Bạn không cần phải đạt được bất kỳ khoản lợi nhuận tối thiểu nào để nhận được phần chia lợi nhuận lên tới 90%. Bất kể lợi nhuận bạn tạo ra là bao nhiêu, chúng tôi sẽ chia cho bạn 80% khoản lợi nhuận đó. Nếu bạn đáp ứng được các điều khoản trong kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi, thì không chỉ số dư Tài khoản FTMO của bạn được tăng thêm 25% mà tỷ lệ phân chia lợi nhuận cũng sẽ được tăng lên thành 90:10.

Trong trường hợp bạn muốn giữ phần chia lợi nhuận của mình để gia tăng vốn hoặc hình thành lớp đệm phòng tránh sự sụt giảm vốn, bạn có thể làm như vậy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ luôn rút phần lợi nhuận được chia của chúng tôi.