Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bắt đầu Thử Thách FTMO như thế nào?

Trước khi bạn quyết định chấp nhận Thử thách FTMO, chúng tôi muốn bạn biết chắc chắn mình sẽ phải đối mặt với những điều gì.

Sau khi hoàn thành bước Đăng ký tài khoản, bạn có thể bắt đầu Thử thách FTMO ngay lập tức hoặc, như chúng tôi thường khuyến nghị, hãy bắt đầu với Bản dùng thử miễn phí. Nó chính là phiên bản miễn phí của Thử thách FTMO dành cho mục đích luyện tập. Trong bản dùng thử miễn phí này, bạn có thể sử dụng thử một số các ứng dụng giao dịch và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản phân tích ngắn gọn về hiệu suất giao dịch của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể đăng ký sử dụng lại Bản dùng thử miễn phí bao nhiêu lần tùy thích để đảm bảo rằng mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho Thử thách FTMO.

Khi đã sẵn sàng tham gia Thử Thách FTMO, bạn có thể thiết lập tài khoản tại đây.

Xin lưu ý rằng, bạn không thể nhận Tài khoản FTMO của chúng tôi trên cơ sở các kết quả hay hiệu suất của bạn trong Bản dùng thử miễn phí hoặc những bản hồ sơ đánh giá của các tổ chức bên ngoài nào khác. Quy trình đánh giá được thiết kế nhằm cung cấp cho chúng tôi đủ cơ sở để xác định các kỹ năng giao dịch của bạn và cho phép bạn sử dụng Tài khoản FTMO của chúng tôi.