Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bắt đầu Thử Thách FTMO như thế nào?

Trước khi quyết định tham gia vào phần Thử Thách FTMO (FTMO Challenge), xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn dưới đây.

Sau khi hoàn thành bước Đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản dùng thử để bạn giao dịch thử. Bản dùng thử này là hoàn toàn miễn phí, và bạn có thể thử giao dịch như đang tham gia một Thử thách FTMO thực sự. Trong bản dùng thử miễn phí, bạn có thể sử dụng thử tất cả các ứng dụng giao dịch và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản phân tích ngắn gọn về quá trình giao dịch của bạn ở bản dùng thử miễn phí.

Khi bạn đã sẵn sàng để tham gia phần Thử Thách FTMO, bạn có thể thiết lập tài khoản tại đây hoặc ở trong mục Khu vực khách hàng.

Lưu ý! Kết quả giao dịch của bạn ở bản dùng thử miễn phí hoặc những bản đánh giá khác không được coi là kết quả chính thức để được nhận vốn đầu tư từ công ty FTMO. Quy trình đánh giá của FTMO được thiết kế riêng để đánh giá kỹ năng giao dịch của bạn và từ đó, chúng tôi sẽ quyết định việc rót vốn cho bạn.