Các Câu Hỏi Thường Gặp

Khi trở thành nhà giao dịch FTMO, tôi sẽ giao dịch với số vốn như thế nào?

Bạn sẽ giao dịch với số vốn bằng chính số dư tài khoản mà bạn đã giao dịch trong giai đoạn Thử thách FTMO. Nếu bạn giao dịch với 100.000 đô la Mỹ trong Thử thách FTMO, bạn cũng sẽ quản lý 100.000 đô la Mỹ trong Tài khoản FTMO.

Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, vui lòng lưu ý rằng tất cả các tài khoản chúng tôi cung cấp cho khách hàng đều là tài khoản Demo với tiền vốn ảo. Sau khi khách hàng trở thành nhà giao dịch FTMO, họ sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập vào Tài khoản FTMO, với một điểm khác biệt là Tài khoản FTMO sẽ được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp bằng vốn thực của chúng tôi. Bạn sẽ được hưởng tới 90% lợi nhuận tạo ra từ Tài khoản FTMO. Giải pháp này dễ dàng hơn về mặt hành chính và cho phép chúng ta tự do hơn để chủ động quản lý rủi ro.

Nếu bạn muốn giao dịch với số dư tài khoản lớn hơn, đơn giản bạn chỉ cần đăng ký thêm một vài Thử thách FTMO khác và giao dịch nhiều tài khoản hơn. Mỗi Thử thách FTMO đều cần được giao dịch ngay từ đầu, bất kể tiến trình trên các tài khoản khác của bạn là như thế nào. Vì chúng tôi cần đa dạng hóa rủi ro và mức độ rủi ro của mình, chúng tôi cho phép mức phân bổ vốn tối đa là 400.000 USD (bốn trăm nghìn đô la Mỹ) cho mỗi nhà giao dịch hoặc cho mỗi chiến lược, tại bất kỳ thời điểm nào. Đây có thể hiểu là 2 tài khoản – mỗi tài khoản 200k, 4 tài khoản – mỗi tài khoản 100k hoặc 8 tài khoản – mỗi tài khoản 50k,vv… Xin lưu ý không lập nhiều tài khoản thông qua nhiều lần đăng ký. Nếu chúng tôi phát hiện ra các chiến lược giao dịch giống hệt nhau trên các tài khoản khác nhau và vượt quá 400.000 đô la Mỹ giá trị vốn được phân bổ, chúng tôi có quyền tạm ngưng các tài khoản đó theo như mục các điều khoản và điều kiện.

Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp của phiên bản thiết lập rủi ro cao (Aggressive risk ), mức phân bổ vốn tối đa là 200.000 đô la Mỹ vì giới hạn lỗ được tăng gấp đôi.

Mặt khác, nếu bạn thường xuyên có lợi nhuận từ Tài khoản FTMO, chúng tôi sẽ sẵn lòng phân bổ thêm vốn theo kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi.