Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi sẽ giao dịch trên Tài khoản FTMO với số vốn bao nhiêu?

Bạn sẽ giao dịch với số vốn bằng chính số dư tài khoản mà bạn đã giao dịch trong giai đoạn Thử thách FTMO. Nếu bạn đã giao dịch với $200,000 trong Thử thách FTMO, bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào Tài khoản FTMO $200,000.

Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào, vui lòng lưu ý rằng tất cả các tài khoản chúng tôi cung cấp cho khách hàng đều là tài khoản Demo với tiền vốn ảo. Sau khi khách hàng trở thành nhà giao dịch FTMO, họ sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập vào Tài khoản FTMO, với một điểm khác biệt là Tài khoản FTMO sẽ được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp bằng vốn thực của chúng tôi. Bạn sẽ được hưởng tới 90% lợi nhuận tạo ra từ Tài khoản FTMO.

Nếu bạn muốn giao dịch với số dư tài khoản cao hơn, bạn chỉ cần đăng ký thêm một Thử thách FTMO khác. Mỗi Thử thách FTMO cần được giao dịch ngay từ đầu, bất kể bạn đã vượt qua thử thách nào trước đây hay chưa. Chúng tôi cho phép mức phân bổ vốn tối đa là $400,000 (bốn trăm nghìn đô la Mỹ) cho các Tài khoản FTMO của mỗi nhà giao dịch hoặc mỗi chiến lược, tại bất kỳ thời điểm nào. Đây có thể hiểu là 2 Tài khoản FTMO – mỗi tài khoản 200k hoặc 4 Tài khoản FTMO – mỗi tài khoản 100k, vv… Xin lưu ý không lập nhiều tài khoản thông qua nhiều lần đăng ký. Nếu chúng tôi phát hiện ra các chiến lược giao dịch giống hệt nhau trên các tài khoản khác nhau và vượt quá $400,000 giá trị vốn được phân bổ, chúng tôi có quyền tạm ngưng các tài khoản đó theo như hợp đồng của chúng tôi.

Mặt khác, nếu bạn thường xuyên có lợi nhuận từ Tài khoản FTMO, chúng tôi sẽ sẵn lòng phân bổ thêm vốn theo kế hoạch nâng cấp vốn của chúng tôi.